Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill inte låta farmaceuter vaccinera

Regeringen säger nej till förslaget att låta farmaceuter vaccinera mot covid-19.

Socialminister Lena Hallengren (S) skriver till Sveriges
Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening att regionerna inte ser något behov av ytterligare hjälp, och att regeringen därför i nuläget inte kommer att ge Socialstyrelsen något uppdrag att ta fram de regeländringar som krävs för att farmaceuter ska få vaccinera.

Socialstyrelsen har tidigare beslutat om en utökning av ordinationsrätten till fler sjuksköterskor, bland annat distriktssköterskor och barnsjuksköterskor, och myndigheten bedömer att det är tillräckligt för att tillgodose behovet, skriver Hallengren.

Beskedet är ett svar på det brev som Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening skickade till regeringen i december, där man bland annat påpekade att apoteksfarmaceuter tillåts vaccinera i många andra länder och gav förslag på regeländringar som skulle göra det möjligt även här.

Men frågan är inte bara aktuell för den pågående pandemin, poängterar Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Sandra Jonsson.

Sandra Jonsson, förbundsordförande Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunséus.

– Jag tänker att vi måste vara proaktiva och tänka framåt. Vi kanske möter fler pandemier, eller så kanske det blir en stående covid-19-vaccination varje år. Nu får annan sjukvård stå tillbaka ­– och på det här sättet skulle vi kunna avlasta vården i framtiden, säger hon.

Lena Hallengren betonar i svaret att vaccinering är en komplex verksamhet, att det kräver journalföring och att det finns risk för biverkningar som svårare allergiska reaktioner.

En eventuell ändring av regelverket skulle naturligtvis ske med patientsäkerheten i fokus, säger Sandra Jonsson.

– Man kan också tänka sig att vi avlastar med andra, stående vaccin som är mer beprövade, så kan vården fokusera på covid-19-vaccineringen, säger hon.

Mest läst