Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studentsektionens nya styrelse vill inspirera till bättre hälsa

Studenternas hälsa och farmaceuternas ställning på arbetsmarknaden. Det är frågor som sätts i fokus när Jennifer Nilsson tar över ordförandeklubban i förbundets studentsektion.

Efter flera avhopp och viss svårighet att fylla platserna har Sveriges Farmaceuters studentsektion nu en fulltalig styrelse. 24-åriga Jennifer Nilsson valdes in i styrelsen i september och greppade ordförandeklubban strax före jul. I och med sin roll sitter hon också med i förbundsstyrelsen.

Jennifer Nilsson går fjärde året på apotekarprogrammet på Umeå universitet. Hon läser på distans, och normalt åker hon till studieorten i Västerbotten tre–fyra gånger per termin. Men nu var det länge sedan hon träffade sina kurskamrater.

– Nu under pandemin är det förstås ingenting, det är jättetråkigt, säger hon – men påpekar att det kan vara ännu värre för de studenter som inte läser på distans, som kanske bor ensamma i en studentlägenhet långt ifrån familjen.

Har ni fått indikationer på att de studenter ni representerar tycker att det är jobbigt?

– Ja, absolut. Det är många som tycker att det inte är optimalt som det är nu, man längtar tillbaka till skolan och är inte så taggad.

För att stötta de studenter som mår dåligt av isoleringen planerar styrelsen att arrangera en rad inspirationsföreläsningar om hälsa och vad man kan göra för att underlätta hemmastudierna. Det görs i samarbete med studentambassadörerna i Göteborg och Uppsala som har varit aktiva och jobbat mycket med frågan under 2020, berättar Jennifer Nilsson.

– Det är viktigt nu när alla sitter hemma. Det kan vara psykiskt påfrestande.

En annan fråga som den nya styrelsen vill jobba med är att farmaceuterna ska ta mer plats på arbetsmarknaden. Exempelvis är det kanske inte så lätt att som nyutexaminerad farmaceut ringa upp en läkare och ifrågasätta en ordination.

– Jag tänker att det börjar hos oss studenter, vi behöver öka vårt självförtroende. Jag tror på att jobba inifrån, säger Jennifer Nilsson.

Det var just möjligheten att få vara med och påverka på ett större plan som gjorde att Jennifer Nilsson inte tvekade att tacka ja när hon fick frågan om att ta plats i styrelsen.

Hon är visserligen helt ny när det gäller styrelsearbete, och säger själv att hon ofta är den som är lite tyst och observerar, men hon beskriver sig som en engagerad person som alltid har en åsikt. Det var lärare på hennes utbildning som tipsade valberedningen om att hon skulle vara en bra kandidat till styrelsen.

Även de framtida karriärdrömmarna präglas av viljan att påverka.

På gymnasiet gick Jennifer Nilsson tekniska programmet, men insåg att den tekniska delen inte var hennes grej. Istället drogs hon till vetenskap och lärande. När hon efter studenten jobbade på ett äldreboende kom hon i kontakt med vård och läkemedel, och när hon skulle läsa vidare föll valet på apotekarprogrammet. Ett val hon inte har ångrat. När hon är klar med studierna hoppas hon på en yrkeskarriär inom forskning eller läkemedelsindustrin.

– Jag vill vara med och påverka framtidens läkemedel, säger hon.

 

Studentsektionens nya styrelse:

  • Ordförande: Jennifer Nilsson, Umeå Universitet
  • Vice ordförande: Haidar Al Abed, Umeå Universitet
  • Sekreterare: Shakar Said, Göteborgs Universitet
  • Ledamöter: Abir Omran, Uppsala Universitet, Yaseen Al-Ani, Umeå Universitet och Farzane Rahimi, Göteborgs Universitet

 

Mest läst