Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekssektionen: “Vi vill jobba framåt – med alla sektioner”

Ännu är inget nytt datum satt för det extra fullmäktige som ska hållas för att fylla platserna i förbundsstyrelsen. Ett av skälen uppges vara att det saknas kandidater till styrelseposterna. Något det dock råder delade meningar om.

– Vi vet att det är fel. Vi har nominerat flera personer från olika sektioner till posterna, säger Agnieszka Madej, ledamot i Apotekssektionen.

Valberedningens ordförande Carin Svensson bekräftar att det har kommit in nomineringar men vidhåller att det ändå saknas kandidater för att få ihop en styrelse med den sammansättning och kompetens som man eftersträvar.

– Det finns nomineringar, ja, men valberedningens uppgift är att sätta ihop en bra styrelse. Då känner valberedningen att det ska vara personer med erfarenhet, och som är omvittnat kloka och förnuftiga. Och en del av de nominerade som har kommit in är ”modell examen för något halvår sedan” och har knappt någon yrkeserfarenhet alls, säger hon.

Enligt Carin Svensson sätts ett nytt datum för extra fullmäktige så fort valberedningen har hittat lämpliga personer att nominera till styrelseposterna.

– Vi jobbar på och intervjuar hela tiden nya kandidater när vi får in tips och råd från organisationen, säger hon.

Det var efter ett kaosartat ordinarie fullmäktige, där en ny ordförandekandidat nominerades under sittande möte – och valdes med 16 röster mot 10 – som övriga val till styrelsen bordlades till ett extra fullmäktige vid senare tillfälle. Detta då många av de föreslagna kandidaterna valde att dra tillbaka sina nomineringar efter ordförandevalet.

Det extra fullmäktigemötet skulle ha hållits den 13 januari, men sköts på framtiden med hänvisning till att arbetet med att hitta nya personer att nominera inte var klart.

Ytterligare en orsak till att nytt datum dröjer är att sittande styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på ett uppdrag för en stadgekommission. Syftet med en ny översyn av stadgarna ska vara att förhindra att en liknande situation som den under ordinarie fullmäktige, uppstår igen.

Om en stadgekommission ska tillsättas eller inte ska beslutas under det extra fullmäktigemötet och styrelsen vill därför vänta med att sätta nytt datum tills man vet när arbetsgruppens förslag kan ligga klart.

Apotekssektionen ser hellre att det extra fullmäktigemötet hålls så snart som möjligt, säger Agnieszka Madej.

– Nuvarande styrelse är bara en interimsstyrelse och de har egentligen inte mandat att fatta beslut. Vi anser att en så viktig fråga som den om stadgeändringar ska behandlas på ett ordinarie fullmäktige, det ska inte ske forcerat. Det är bättre att vi får en ny styrelse som kan jobba med frågan om stadgarna – och helst tillsammans med kansliet.

Valberedningens ordförande Carin Svensson tror däremot att det är viktigt att arbetet med en stadgeöversyn rullar på.

– För att lösa upp de spänningar som finns i förbundet nu tror jag att det är bra att fatta ett beslut om att tillsätta en stadgekommission, säger hon.

Det var Apotekssektionen som gick emot valberedningens förslag om omval av tidigare ordföranden Ulf Janzon och istället nominerade Sandra Jonsson på sittande möte. Motivet var enligt Agnieszka Madej att Apotekssektionen ville få in mer facklig kunskap i förbundsstyrelsen.

Sättet som Sandra Jonson nominerades på har väckt kritik från övriga sektioner, men Apotekssektionen menar å sin sida att det tidigarelagda ordinarie fullmäktige, som från början skulle ha hållits senare under hösten, innebar att tiden blev alltför knapp för att hinna presentera en kandidat i god tid.

– Vår avsikt har aldrig varit att splittra förbundet. Vi vill jobba framåt – med alla sektioner. Det vi önskar just nu är att det blir ett extra fullmäktige så snart som möjligt och att det väljs en styrelse som kan jobba framåt för förbundet, och att vi kan göra det tillsammans med respekt för varandra, säger Agnieszka Madej.

Mest läst