Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Misstänkt kinesisk infiltration i Pfizer och Astra Zeneca

Astra Zeneca och Pfizer har sammanlagt 123 personer anställda som är medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet, visar läckt register.

Läkemedelsjättarna Pfizer och Astra Zeneca finns med bland de företag som har anställt kinesiska medborgare som fortfarande är medlemmar av det kinesiska kommunistpartiet. Det visar ett läckt dataregister över närmare två miljoner medlemmar i kommunistpartiet som rapporteras i brittisk och australiensisk media. Registret över partimedlemmar har läckts av en kinesisk dissident, med fara för sitt eget liv, till en organisation som heter Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC). Efter att de verifierat innehållet i registret har de lämnat uppgifterna vidare till fyra mediaorganisationer runt om i världen.

Efter en genomgång av innehållet kan brittiska The Mail visa att amerikanska Pfizer och svensk-brittiska Astra Zeneca tillsammans har 123 partimedlemmar anställda. Tidning påpekar att medlemmar av det kinesiska kommunistpartiet svär en ed om att de ska skydda partihemligheter, vara lojala till partiet, arbeta hårt, kämpa för kommunism under hela livet och att aldrig förråda partiet. Något som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk för företagen.

Partimedlemmar har även anställts vid brittiska universitet, banker, industrier med försvarsintressen som Airbus, Boeing och Rolls-Royce samt vid det brittiska konsulatet i Shanghai som delar lokaler med den brittiska underrättelseorganisationen MI6.

Det finns i dagsläget inga belägg för att någon av alla dessa partimedlemmar har ägnat sig åt spionage för Kina, men brittiska säkerhetsexperter menar att det är osannolikt att inte åtminstone några av dem har gjort, eller gör det.

Det kinesiska kommunistpartiet har 92 miljoner medlemmar så registret omfattar endast en liten del av den totala medlemsskaran.

Mest läst