Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Kunder med symtom är ett problem på många apotek”

Apotekskedjorna är medvetna om problemet med kunder som kommer in på apotek med symtom, men vissa kedjor verkar vara mer informerade än andra.

På Apoteket AB har man en special Coronagrupp som hanterar frågor som uppstår på apoteken på grund av pandemin. Ansvarig för Coronagruppen är Erik Thorsell och han är väl medveten om problemet med kunder som kommer in på apoteken med symtom.

– Ja, absolut. Det är ett problem som vi ser och vi har försökt förmå regionerna att vara tydliga gentemot de som begär PCR-tester, till exempel. I de sammanhangen har det ju i synnerhet varit ett bekymmer att man som misstänkt smittad inte skickar ett symtomfritt ombud utan man går in själv. Det är ett bekymmer och vi försöker på alla sätt och vis att informera om det. Vi har tapetserat en hel del med skyltar, precis som de andra kedjorna, om att inte komma in om man har symtom eller vet att man är smittad, säger han.

Apoteket har ganska bra koll på hur vanligt det är med den här typen av incidenter, i alla fall vet de miniminivån.

– Det förekommer på många ställen. Vi har våra system för avvikelseuppföljning och där följer vi ju detta. Personalen rapporterar de här fallen som en incident, det är ju en arbetsmiljöpåverkande händelse, sedan finns det så klart ett mörkertal, säger Erik Thorsell.

Men han är dock inte beredd att berätta hur vanligt det är.

– Avvikelseuppföljningen har vi internt inom bolaget så det lämnar vi inte ut. Men den lokala chefen har möjlighet att gå in och titta vad som har rapporterats, säger Erik Thorsell.

Han menar dock att företaget gör allt vad man kan för att hantera problemet med smittorisken mellan kunder på apoteken, men att det ibland inte är så enkelt.

– Vi jobbar med olika åtgärder för att förhindra att kunder hamnar för nära varandra. Men det kan vara en rätt svår uppgift. Vi har kunder som är hotfulla ibland och blir förbannade när de får en tillsägelse och då får man nästan en smocka. Våra medarbetare är våra hjältar som orkar hantera detta, säger han.

På apotekskedjorna Apoteksgruppen och Kronan har man inte alls på samma sätt fått några tydliga signaler om att det är ett stort problem på sina apotek, trots att flera farmaceuter som nu vittnar anonymt om problemen jobbar just inom dessa kedjor.

– Vi uppfattar ingen utbredd oro hos apotekspersonal att kunder/patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 besöker våra apotek. De flesta följer Folkhälsomyndighetens råd och håller sig hemma om de har symtom eller är sjuka, svarar Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen.

– Vi har inte uppfattat att det är något spritt problem, svarar Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronan.

Däremot hos Apotek Hjärtat har frågan varit uppe till diskussion och hanteras i första hand som ett arbetsmiljöproblem.

– Vi har också hört om fall där kunder med förkylningssymptom besöker apotek, vilket förstås är väldigt allvarligt. Tillsammans bör vi alla göra vårt yttersta för att ta ansvar i detta läge när vi ser att smittspridningen ökar. Vi har löpande dialog på Apotek Hjärtat om hur vi ska fortsätta att skydda våra medarbetare. Sedan pandemins utbrott har vi arbetat på olika sätt för att skydda våra medarbetare, till exempel genom att alla har möjlighet att arbeta med visir, olika typer av kommunikationer om att hålla avstånd, installerat avskärmningar vid kassor och receptkanaler, svarar Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat.

Ingen av kedjorna har dock hittills varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att få till ett förtydligande av rekommendationerna.

Läs mer>>: Apotekspersonal larmar om kunder med covid-symtom

 

Tipsa oss!
Har du upplevt liknande problem med kunder som kommer in på ditt apotek med symtom på covid-19. Hör av dig:
E-post: fredrik.hedlund@sverigesfarmaceuter.se
Telefon: 0702-130 830

 

Mest läst