Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket föreslår nytt nationellt läkemedelsregister

För att kunna förebygga och förhindra restnoteringar och brister av viktiga läkemedel i en krissituation föreslår nu Läkemedelsverket ett nytt informationssystem som visar status för dessa läkemedel överallt i landet.

Maja Marklund, direktör för avdelningen Användning på Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

Läkemedelsverket föreslår nu att Sverige ska skapa ett nytt läkemedelsregister som visar en nationell lägesbild för tillgång och efterfrågan på läkemedel och som ger överblick över lagerstatus, förskrivning och försäljning av läkemedel. Systemet ska visa läkemedel som används inom både sluten- och öppenvården och innehålla aktuella grunduppgifter om läkemedel, substanser och restanmälningar från Läkemedelsverkets register.

På så sätt ska Läkemedelsverket kunna förbättra sitt arbete att bedöma risker och behov av förebyggande åtgärder för att minska risken för läkemedelsbrister i framtiden.

Regeringen gav den 12 mars Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet med att stärka tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse för hälso- och sjukvården vid eventuella störningar som kan uppstå till följd av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.

– Syftet med uppdraget var att underlätta för ansvariga aktörer i försörjningskedjan för läkemedel att få en överblick över läget samt att bedöma om det finns behov för någon eller några aktörer att vidta särskilda åtgärder som under en begränsad period kan minska risken för att läkemedelsbrister uppstår till följd av sådana störningar, säger Maja Marklund, direktör för avdelningen Användning på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Det föreslagna systemet ska automatiskt samla in och visa uppgifter från andra system om tillgång som tillverkares, distributörers och apoteks lagerstatus som samlas in av E-hälsomyndigheten liksom vilken efterfrågan som finns på dessa i form av E-hälsomyndighetens uppgifter om försäljning och förskrivning.

Systemet föreslås byggas upp i samverkan med E-hälsomyndigheten som ska stå för insamlandet av data, men Läkemedelsverket ska vara huvudman för systemet, föreslår myndigheten.

Läs mer hos Läkemedelsverket >>

Andra läser