Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pandemin pekar på behovet av Sveriges Farmaceuter

År 2020 kommer att gå till historien som ett år som både gett vår digitala utveckling ett språng in i framtiden, ställt en ofattbar press på vår hälso- och sjukvård och uppvisat en omvärld i kaos. Listan kan göras lång. Det har även varit ett år som enat oss alla. Vi har behövt samarbeta för att minska smittspridningen. Året har verkligen gjort behovet av förbundet tydligt och synliggjort behovet av farmaceuter. Vi har slutit krisavtal inom apoteksområdet för att ta vår del av samhällsansvaret vid den inledande krisfasen och förhandlat om korttidspermitteringar. Årets tumult har märkts av i medlemsrådgivningen. Vi har stöttat fler medlemmar inom industrin i uppsägningsförhandlingar och sett till att de fått bra villkor vid utköp och överenskommelser. Parallellt har fler anställningsavtal och lönevillkor granskats än vanligt för medlemmarna inom industrin.

Tre nya lokalföreningar inom regionerna har bildats i år, vilket är mycket glädjande. Det ger medlemmarna och förbundet bättre möjligheter att påverka i organisations- och lönefrågor. Regionanställda farmaceuter är en växande grupp som skulle kunna bidra än mer till läkemedelsanvändningen. För att påvisa dessa möjligheter, har vi deltagit i referensgruppen för den statliga utredningen om en god och nära vård. Ett viktigt arbete med avtalsrörelsen har bedrivits. Vid pressläggningen av den här tidningen sitter vi i förhandlingar med våra motparter för att säkerställa att våra apoteksanställda medlemmar har bra lön för sitt arbete, får kompetensutveckling samt ett hållbart arbetsliv.

Det är lätt att låta allt det stora skymma det lilla. Förbundets viktigaste händelser under året har pågått hela tiden. Det är arbetet vi bedriver på daglig basis för medlemmarna som gör skillnad. Det är samtalet från medlemmen som nyss fått besked om en förändring i arbetslivet, en uppsägning eller frågan kring hur det nya anställningsavtalet bör se ut. Vi finns där för er medlemmar, alltid.

Avslutningsvis riktar jag ett hjärtligt tack till förtroendevalda, lokalföreningar och förbundskansliet. Tack vare er har vi kunnat stötta medlemmarna i de svåraste av tider. Vi har spridit relevant information, gått samman för att sätta tryck på arbetsgivarna att agera för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Tack till er alla, å förbundets vägnar önskar jag er en god jul och ett gott nytt år.

Sandra Jonsson, ordförande Sveriges Farmaceuter

Mest läst