Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vaccinet blir gratis för alla, prioriteringen klar

Vaccin mot covid-19 kommer att bli gratis för alla, meddelade statsminister Stefan Löven vid dagens presskonferens. Folkhälsomyndigheten presenterade också en detaljerad prioriteringsordning.

När vaccineringen väl startar kommer den att vara gratis för alla, ingen ska tveka om att vaccinera sig på grund av kostnaden, var statsminister Stefan Lövens besked på dagens presskonferens.

– Så fort det finns ett godkännande ifrån den europeiska läkemedelsmyndigheten och EU-kommissionen så sätter vi igång. Vaccinet ska nå ut till alla delar av vårt land, det är höghus, det är byar, det är norr och det är syd, säger Stefan Löven.

– När vaccineringen sätter igång kommer det att vara gratis. Ingen ska behöva avstå ifrån den trygghet ett vaccin ger åt sig själv, åt sjukvården och åt Sverige. Ingen ska behöva avstå för att det saknas pengar, fortsätter han.

Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten redogjorde för den detaljerade prioriteringsordningen som myndigheten nu tagit fram.

– Målet med covid-vaccinationerna i det här skedet är i första hand att skydda de mest utsatta. Det kommer inte att komma doser på en gång som täcker hela landets behov. Därför måste vi prioritera. Vaccinet behöver i första hand erbjudas dem som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och som löper störst risk att dö, säger han.

– Nu presenterar vi en rapport där vi preciserar vilka vi tycker att regionerna ska ställa allra längst fram i kön, fortsätter han.

 

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccinering mot covid-19:


Prioriteringsgrupp 1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
82 000 personer i särskilda boenden
150 000 personer har hemtjänst

Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära ovanstående grupper
220 000 personer

Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst
120 000 personer

Uppskattningsvis 570 000 personer

Prioriteringsgrupp 2
Övrig personal inom hälso- och sjukvård
400 000 personer

Övriga personer 70 år och äldre
1 500 000 personer

Övriga personer i riskgrupp
200 000 personer

Uppskattningsvis 2 100 000 personer

Prioriteringsgrupp 3
Resten av befolkningen 19–69 år
6 000 000 personer

 

Där personer i prioriteringsgrupp 1 och 2 är ofta väldigt motiverade att ta vaccinet har undersökningar visat att upp emot en fjärdedel av den svenska befolkningen är tveksamma till att ta ett vaccin på grund av risken för biverkningar. Till dem har den svenske vaccinsamordnaren, apotekare Richard Bergström, ett besked.

– Jag vill säga till de som är tveksamma – vänta och se. Riskgrupper och de prioriterade kommer att erbjudas vaccinet först och många av dem är väldigt motiverade. Vi andra som är friska, vi kommer inte få tillgång till vaccinet förrän kanske andra, tredje kvartalet nästa år. Då kan vi vänta och se, säger han.

Andra läser