Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter vill vaccinera mot covid-19

Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening uppmanar nu regeringen att göra det möjligt för farmaceuter att själva ge vaccin mot covid-19 på landets apotek. De lyfter bland annat fram att farmaceuter som vaccinerar är vardag i många andra länder, att apoteken ligger bra till och är många, vilket minskar trängseln.

Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening har i ett gemensamt brev till socialminister Lena Hallengren uppmanat regeringen att snarast ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram regelförändringar så att farmaceuter kan vaccinera på apotek.

– I andra länder är det vanligt att apoteksfarmaceuter tillåts vaccinera, det ligger väl i linje med den kompetens som farmaceuter har som legitimerad yrkesgrupp i hälso- och sjukvården, säger Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

I brevet skriver de; ”Apoteken och farmaceuterna vill gärna bidra till den massvaccination mot Covid-19 som nu måste ske skyndsamt för att rädda liv. Förutom de vaccinationsmottagningar som redan finns på vissa apotek, kan apotek genom samverkan med både befintliga partners samt andra vaccinatörer erbjuda lokaler för vaccination.

Apotek är ofta belägna på platser som många människor har lätt att ta sig till. Många olika vaccinationspunkter i bra lägen innebär att risken för trängsel minskar. Apotekens dagliga leveranser från de större grossisterna innebär att vaccin kan distribueras i takt med att leveranserna når Sverige. Förutom att vaccinera kan apoteken också bidra med att ge information om vacciner, immunitet och biverkningar och identifiera riskgrupper som hämtar läkemedel på apotek.”

Läs hela brevet här >>

Mest läst