Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteken kommer att bidra vid vaccination mot covid-19

Vaccin mot säsongsinfluensa erbjuds idag på ett 140-tal apotek runt om i Sverige. Nu säger samtliga de tre stora kedjorna Apoteket, Hjärtat och Kronan att de självklart vill medverka och bidra i vaccineringen mot covid-19 när vaccinerna kommer nästa år. Åtminstone i Stockholm kommer de också att involveras.

Vaccinering mot covid-19 kommer nästa år att göras även på apotek. Foto: Apoteket AB.

[Uppdaterad 2020-11-30, kl 9:00]

Vaccinering mot säsongsinfluensa sker idag vid ett 140-tal apotek runt om i Sverige. Störst är Apoteket AB som har ett samarbete med Doktor 24 på 70 apotek runt om i landet. Apotek Hjärtat har vaccintjänster på ett 40-tal apotek samarbete med Min doktor och Vaccinova. Apoteksgruppen har nyligen startat sin vaccinverksamhet på 21 apotek tillsammans med Vaccina. Slutligen erbjuder Apotek Kronan vaccination på åtta apotek tillsammans med partnern Medicheck. Flera av kedjorna har redan idag planer på att expandera sin vaccin-verksamhet.

Inför den kommande vaccineringen mot covid-19 talar alltfler om att organisera den enligt samma modell som influensavaccineringen.

– Hundratusentals svenskar vaccineras här och nu, mitt under pandemin, i mångt och mycket dessutom samma målgrupper som inte ska vistas i miljöer nära andra. På sätt och vis kan man säga att influensavaccineringen är lite av en generalrepetition, sa socialminister Lena Hallengren vid en presskonferens tidigare i veckan.

Och de svenska apotekskedjorna vill vara med och bidra även vid covid-19-vaccineringen.

– Vi har kapacitet att hjälpa till och hoppas få möjlighet att göra det tillsammans med vår samarbetspartner Doktor24. Vi vill gärna samarbeta med de olika sjukvårdsregionerna för att erbjuda en god tillgänglighet för covid-vaccinering av invånare i de olika regionerna. Vi har mycket erfarenheter med oss från den influensavaccinering vi de senaste åren bistått region Stockholm och Region Uppsala med som kommer att vara viktig inför kommande covid-vaccinering. Vi erbjuder redan idag en bred distribution över hela Sverige och om behov finns kommer vi snabbt att kunna utöka denna tjänst, säger Magnus Frisk, pressansvarig hos Apoteket AB.

Även på Hjärtat och Kronan signalerar man en tydlig vilja att vara med.

– Ja, vi vill självklart kunna hjälpa till när covid-19-vaccinerna kommer, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Apotek.

Hur vaccineringen kommer att ske beslutas av varje region för sig och frågan om apotekens medverkan har kommit olika långt i de olika regionerna. I Stockholm menar man att apoteken kommer att behöva engageras i steg två av vaccineringen.

– Vi ser att det kommer att bli en stegvis utveckling av vaccinationerna i takt med att vi får tillgång till vaccin. Vi kommer ju att följa de prioriteringsgrupper som Folkhälsomyndigheten har givit oss och ser att vi kommer att behöva starta med en mindre grupp av vaccinatörer. Men vi ser också att ganska snabbt kommer vi att behöva använda hela vår kapacitet för vaccination i regionen. Många apotek är ju med i vårdvalet så det är sannolikt att de kommer att engageras, säger Magnus Thyberg, kunskapsutvecklingschef inom Region Stockholm.

Han menar att apotek, liksom alla andra aktörer som idag klarar kraven för att ge vaccin mot säsongsinfluensa, är lämpliga för covid-19-vaccinering.

– Det viktiga är att undvika trängsel både till och från, men även på vaccinationscentralen. Det görs ju redan idag med säsongsinfluensan, säger han.

I Västra Götaland har man diskuterat apotekens medverkan i covid-19-vaccineringen, men i nuläget ser man inget behov av att engagera dem.

Man menar dock att om det skulle behövas kan apoteken bidra med en bättre tillgänglighet.

– En vårdmottagning belägen på apotek kan vara lämplig. Fördelarna är framför allt tillgängligheten, både plats och öppettider, svarar Gabriel Holmqvist, pressansvarig inom Västra Götalandsregionen.

 

Apoteksgruppen och Region Skåne har inte kunnat ge besked hur de ställer sig till apoteksinvolvering i covid-19-vacccineringen.

Andra läser