Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkarna har slutit fyraårigt avtal

Läkarförbundet har slutit ett fyraårigt avtal som ger garanterad löneökning 2021 och 2022 samt gäller retroaktivt från 1 april 2020.

Idag blev det klart att Läkarförbundet slutit ett nytt centralt kollektivavtal med motparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet löper över fyra år och gäller retroaktivt från 1 april i år.

Avtalet omfattar cirka 34 000 läkare och gäller i 41 månader fram till 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre än det avtal som slutits av industrins parter.

För 2020 är löneökningen inte angiven i procent. Men för 2021 gäller en garanterad löneökning på 2,0 procent och för 2022 1,6 procent. För det fjärde året blir den normering som industrins parter kommer fram till i avtalsrörelsen 2023 vägledande, enligt Sveriges läkarförbund.

− Efter konstruktiva förhandlingar har vi ett avtal som under perioden ger våra medlemmar både retroaktivitet och garanterade löneökningar. Nu har vi ett modernt avtal på plats som utgör en grund för att stärka tilliten mellan regionerna och Sveriges läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund i ett pressmeddelande.

Även arbetsgivarparten verkar vara nöjd med uppgörelsen.

− Läkarna har gjort betydande insatser under coronapandemin och för oss är det självklart att det ska premieras. Vi är överens med Läkarförbundet om att årets löneöversyn ska gälla från 1 april 2020, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation i samma pressmeddelande.

Mest läst