Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Miljonregn över Farmaceutiska fakulteten i Uppsala

Farmaceutiska fakulteten i Uppsala får över 16 miljoner i forskningsanslag av Vetenskapsrådet under perioden 2020 till 2024.

Totalt skickades det in 1 144 ansökningar till Vetenskapsrådets utlysning av forskningsmedel inom området Medicin och hälsa. Av dessa beviljades 247 närmare en miljard kronor. Fyra forskare vid den Farmaceutiska fakulteten i Uppsala delar på sammanlagt 16,68 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från fakulteten. De fyra forskarna är:

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, som får 4 800 000 kronor till projektet Nya principer för oralt administrerade läkemedel.

Olof Eriksson, biträdande lektor i läkemedelskemi, som får 4 800 000 kronor till projektet PET avbildning av immunceller vid Typ 1 Diabetes.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, som får 4 800 000 kronor till projektet Nya behandlingsstrategier för tarmskador, betydelsen av peptider och icke-peptider för den dynamiska tarmbarriären.

Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik, som får 2 280 000 kronor till projektet Systematisk fenotypisk profilering av celler i farmakologisk säkerhetsbedömning.

Mest läst