Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Effekten av metformin kan blockeras av tarmbakterie

Förändringar i tarmfloran vid diabetes typ 2 kan påverka effekten av diabetesläkemedlet metformin, visar ny svensk forskning.

Effekten av diabetestabletten metformin, förstahandsbehandling vid diabetes typ 2, varierar stort mellan olika individer. Nu kan svenska forskare visa att en kemikalie ifrån tarmfloran är orsaken till variationen.

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tidigare kunnat visa att tarmfloran är förändrad vid typ 2-diabetes. Han har också visat att den förändrade tarmfloran leder till en förändrad metabolism av aminosyran histidin, vilket i sin tur leder till ökad produktion av imidasolpropionat, en molekyl som förhindrar insulins blodsockersänkande effekter.

I den nya studien kan Fredrik Bäckhed och hans forskarkollegor visa att imidasolpropionat också blockerar de blodsockersänkande effekterna av metformin. Hos patienter med typ 2-diabetes kunde höga nivåer av imidasolpropionat kopplas till sämre effekter av läkemedlet, och vice versa.

– Vår studie visar tydligt att imidasolpropionat inte bara förhindrar insulineffekter utan även kan påverka behandlingseffekterna av metformin, säger Fredrik Bäckhed i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Fyndet skulle även kunna förklara en del av metformins biverkningar, menar han.

– Då imidasolpropionat även har kopplats till inflammation i tarmen, och metformin har flera biverkningar i form av tarmproblem, kan man tänka sig att imidasolpopionat både blockerar behandlingseffekten, men även bidrar till biverkningar av metformin. Dock behövs nya studier för att verifiera denna hypotes, säger Fredrik Bäckhed.

Genom att blockera ett annat protein, p38gamma, kunde forskarna förhindra effekterna av imidasolpropionat.

Läs hela studien ”Microbial Imidazole Propionate Affects Responses to Metformin through p38γ-Dependent Inhibitory AMPK Phosphorylation” här >>

Mest läst