Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Extra fullmäktige i januari

Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige kommer att hållas onsdagen den 13 januari. Beroende på coronaläget i januari kommer mötet att vara digitalt, fysiskt eller både och.

Vid Sveriges Farmaceuters ordinarie fullmäktige i september tvingades många viktiga val samt redovisning av förbundets stiftelserapporter att bordläggas efter den turbulens som uppstod efter att Apotekssektionen utmanat sittande förbundsordförande med en egen kandidat som vann valet. Nu har datumet för ett extra fullmäktige bestämts och det kommer att hållas onsdagen den 13 januari mellan kl 12:30 och 15:30.

Det finns önskemål om att hålla det extra fullmäktigemötet fysiskt, men den ökande smittspridningen av covid-19 under hösten kan göra en sådan plan svårgenomförbar. Därför kommer mötet att hållas digitalt, men eventuellt kommer det också vara möjligt att medverka fysiskt. Förbundsstyrelsen kommer att avvakta coronautvecklingen de närmaste veckorna. Den 1 december kommer besked kring de exakta formerna för mötet, enligt Sveriges Farmaceuters webbsida.

Mest läst