Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vart fjärde antibiotikarecept har försvunnit på tio år

Antibiotikaförskrivningen i Sverige har minskat med 27 procent sedan 2009, men det finns fortfarande stora skillnader mellan regionerna. Region Skåne ligger idag på den nivå som Region Västerbotten låg på 2009, visar ny rapport från SKR.

Mellan åren 2009 och 2019 har Sverige minskat sin användning av antibiotika med 27 procent visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som presenteras idag.

En viktig faktor för minskningen är det mål för förskrivning av antibiotika som sattes upp 2011 av Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och mins­kad antibiotikaresistens, Strama. Målet var att förskrivningen skulle minska till maximalt 250 recept per 1000 invånare och år till senast år 2014.

Diagrammet visar hur förskrivningen 2019 minskat med 27 procent sedan 2009 och med nästan 4 procent sedan 2018. Spridningen mellan regionerna är stor. Färgsättningen i grönt, gult och rött motsvarar vardera en tredjedel av regionerna, sorterade från lägsta till högsta värden år 2019. Endast Region Västerbotten uppfyller Stramas mål på 250 recept per invånare. Nyckeltalet avser uthämtade recept på alla systemiska antibiotika utom metenamin. Källa: SKR.

Diagrammet visar hur förskrivningen 2019 minskat med 27 procent sedan 2009 och med nästan 4 procent sedan 2018. Spridningen mellan regionerna är stor. Färgsättningen i grönt, gult och rött motsvarar vardera en tredjedel av regionerna, sorterade från lägsta till högsta värden år 2019. Endast Region Västerbotten uppfyller Stramas mål på 250 recept per invånare. Nyckeltalet avser uthämtade recept på alla systemiska antibiotika utom metenamin. Källa: SKR.

Fem år efter slutdatumet visar statistiken som SKR redovisar att det endast är Region Västerbotten som uppfyller Stramas mål. Alla regioner har dock minskat sin antibiotikaanvändning ordentligt sedan 2009. Utvecklingen går med andra ord åt rätt håll, men långsammare än vad Stramas målsättning var.

Skåne är den region som förskrev mest antibiotika av alla regioner 2019. Där användes 313 recept per tusen invånare att jämföra med genomsnittet för landet som ligger på 285 recept per tusen invånare. Region Skåne ligger 2019 på ungefär samma förskrivning av antibiotika som Region Västerbotten låg på 2009.

Läs SKR:s rapport ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2020” här >>

Mest läst