Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill registrera vaccinationer mot covid-19

Samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, föreslår socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår nu att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

Anledningen är att ska bli lättare att följa upp vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika målgrupperna.

– Vaccin mot covid-19 kan spela en viktig roll för att rädda liv. Men det är viktigt att ny kunskap om vacciner som introduceras i Sverige samlas in centralt och utvärderas så snabbt som möjligt. Därför vill vi att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Fakta: Det nationella vaccinationsregistret
Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett register som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och som är framtaget för att följa upp effekten av så kallade nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och idag är det alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn som ska registreras där, till exempel mot stelkramp, kikhosta och påssjuka.
Enligt förslaget ska de uppgifter som behandlas i registret i dag ingå, det vill säga den vaccinerades personnummer och folkbokföringsort, datum för vaccinationen, vilket vaccin som har använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvaret för vaccinationen. Utöver dessa uppgifter ska även uppgift om vaccinationens dosnummer få behandlas i registret vid vaccination mot covid-19. Denna uppgift är särskilt viktig om flera doser ska ges av samma vaccin.
Källa: Socialdepartementet

Mest läst