Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket ska säkra läkemedel i pandemin

Läkemedelsverket ska intensifiera sitt arbete att säkra tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter på grund av covid-19-pandemin.

Läkemedelsverket har, med anledning av covid-19-situationen, fått ett förnyat uppdrag av regeringen att säkra tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.

Myndigheten har redan arbetat med specifika föreskriftsändringar, frågor kring omflyttning av läkemedel mellan apotek och mellan regioner, avgiftsbefrielse för covid-19-relaterade kliniska prövningar, samt central samordning inom läkemedel och medicintekniska frågor på nationell nivå mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Nu får myndigheten uppdraget att intensifiera arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter samtidigt som myndigheten även ska utöka informationsinsatser och samverkan, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

För att möjliggöra detta fortsatta arbete får Läkemedelsverket ett tillskott på 14,7 miljoner kronor. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mest läst