Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Industriavtalet i hamn

Industriavtalet, som reglerar löneökningar och andra villkor inom industrisektorn blev klart igår, söndag. Samtliga fem förbund i den fackliga samarbetsorganisationen Facken inom industrin har accepterat det slutbud som de opartiska ordförandena lade fram i industriförhandlingarna.

Parterna har enats om ett avtal med totalt 5,4 procents löneökningar under de kommande 29 månaderna. Avtalet innehåller löneökningar om 5 procent och en ökad avsättning till flexpension om 0,4 procent. Omräknat i årstakt motsvarar det 2,23 procent, vilket Facken inom industrin ser som en seger.

Industriavtalet är normgivande för resten av arbetsmarknaden eftersom det sätter det så kallade “märket” vilket resten av arbetsmarknaden förhåller sig till.

”Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Även Sveriges Farmaceuter, vars medlemmar inom industrisektionen med arbetsgivare som har kollektivavtal med Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM omfattas av avtalet, ställer sig positiva.

– Givet den rådande situationen i vår omvärld, är vi nöjda med resultatet. Industrins avtal är normerande för svensk arbetsmarknad och avtalsvärdet kommer att få positiva effekter för våra medlemmar inom samtliga sektioner, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Avtalet börjar gälla direkt från och med igår och gäller till och med den 31 mars 2023. Det innebär att löneökningarna inte blir retroaktiva från i våras. Men däremot är det konstruerat på ett sådant sätt att det ger en löneökning på 3 procent direkt nu och sedan ytterligare 2,4 procent den 1 april 2022.

Facken inom industrin
Facken inom industrin är; GS, IF Metall, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer, som representerar Sveriges Farmaceuters medlemmar.

Mest läst