Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fluorokinoloner fördubblar risken för hjärtbiverkan

Antibiotika av typen fluorokinoloner fördubblar risken att drabbas av hjärtklaffsinsufficiens och tillverkarna avråder nu ifrån användning hos riskpatienter. Redan tidigare var det känt att antibiotikatypen ökar risken för biverkningar i muskler, skelett och nervsystemet samt för aortaaneurysm och aortadissektion.

Samtliga tillverkare av antibiotika av typen fluorokinoloner går nu ut i ett brev till sjukvården och informerar om en fördubblad risk för hjärtklaffsinsufficiens efter behandling med antibiotikatypen.

Företagen uppmanar därför vården att endast använda fluorokinoloner för systemiskt bruk och inhalation efter noggrann nytta/riskbedömning och efter övervägande av andra behandlingsalternativ hos patienter med risk för hjärtklaffsinsufficiens.

Enligt företagens varningsbrev är faktorer som ökar risken för hjärtklaffsinsufficiens sådant som medfödd eller befintlig hjärtklaffssjukdom, bindvävssjukdomar (t.ex. Marfans syndrom eller Ehlers-Danlos syndrom), Turners syndrom, Behçets sjukdom, hypertoni, reumatoid artrit och bakteriell endokardit.

Fluorokinoloner, som ciprofloxacin, levofloxacin och moxifloxacin, har redan tidigare begränsats i sin användning. Först 2018 då det visade sig att de fördubblar risken för aortaaneurysm och aortadissektion hos patienter som behandlades. Hos äldre patienter var risken ännu större. Sedan året efter, 2019, kom det nya varningar för att medlen kunde öka risken för funktionsnedsättande och potentiellt irreversibla biverkningar som främst påverkar det muskuloskeletala systemet och nervsystemet. Det handlade om sådant som muskelsvaghet och smärta i muskler och leder samt sömnsvårigheter, depression och trötthet bland annat.

Patienter som ändå får antibiotika-typen bör informeras om att omedelbart söka läkarvård vid akut dyspné, nyuppkommen hjärtklappning eller vid utveckling av ödem i bukområdet eller de nedre extremiteterna eller vid plötslig svår buk-, bröst- eller ryggsmärta, enligt informationen från företagen.

Läs företagens brev till vården här >>

Mest läst