Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV omprövar subventionen för hepatit-C-läkemedel

När regionernas sidoöverenskommelse med läkemedelsföretagen om hepatit-C-läkemedel upphör vid årsskiftet riskerar behandlingen att bli dyrare varför TLV nu omprövar sitt beslut att subventionera medlen.

2017 tecknade Sveriges regioner speciella sidoöverenskommelser för hepatit-C-läkemedlen Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi och Zepatier som gjorde behandlingen billigare. Med det som en faktor beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att dessa sex läkemedel skulle få full subvention för behandling av samtliga patienter medan de övriga fyra hepatit-C-läkemedlen endast subventionerades vid användning som andrahandsmedel, när de sex fullsubventionerade medlen inte var lämpliga.

Nu kommer den speciella sidoöverenskommelsen upphöra vid årsskiftet utan att kunna förlängas. Därför inleder TLV nu en översyn av dessa sex läkemedel för att säkerställa att kostnaden inte blir orimlig när avtalen upphör.

Fakta: Hepatit-C-läkemedel bra, men dyra
Hepatit C är ett virus som infekterar levern och så småningom leder till levercirros, levercancer och leversvikt, något som kan kräva levertransplantation. De nya läkemedlen kan läka ut infektionen och sparar på det viset stora summor i sjukvården. Men behandlingen är också kostsam. I Sverige finns mellan 20 000 och 30 000 personer med hepatit C. Förra året behandlades 4 415 personer med läkemedel till en total kostnad av cirka 1,2 miljarder kronor, eller cirka 270 000 kronor per patient.

Andra läser