Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen lättar på reglerna för glesbygdsstöd till apotek

Fler apotek i glesbygden kommer att kunna få det speciella glesbygdsstöd som regeringen står för. De nya reglerna kommer att gälla retroaktivt för hela 2020.

Regeringen föreslår att reglerna för glesbygdsstödet för apotek förändras så att det kommer att gälla för flera apotek.

– Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Enligt gällande regler måste ett apotek bland annat ha öppet ett visst antal timmar i veckan och får inte ha försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som överstiger ett visst maxbelopp.

För att fler ska kunna få ta del av bidraget föreslår regeringen att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Dessutom föreslås att gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel höjs från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

De nya förutsättningarna ska tillämpas retroaktivt på så sätt att apotek kan få stöd för hela 2020 enligt de föreslagna generösare kriterierna även för perioden innan de trätt ikraft.

Fakta glesbygdsstöd för apotek
Det särskilda stödet för apotek i glesbygd tillkom 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014. Sedan dess har mellan 29 och 35 apotek årligen fått stöd. På grund av att fler dyra läkemedel har lanserats har antalet apotek i glesbygden som har försäljningsintäkter över 10 miljoner ökat sedan 2013 vilket har försvårat för dem att få stöd. Något regeringen nu justerar för.

Mest läst