Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sverige tar rollen som förmedlare av vaccin till EES

Sverige har tagit på sig rollen som förmedlare av covid-19-vaccin till EES-länder som Island och Norge samt till Schweiz.

EU förhandlar avtal med ett antal tillverkare av covid-19-vaccin. Hittills har tre avtal slutits med Astra Zeneca om 300 miljoner doser plus möjlighet till ytterligare 100 miljoner, med Sanofi-Glaxo Smith Kline om 300 miljoner doser och med Janssen om 200 miljoner doser plus möjlighet till ytterligare 200 miljoner doser av deras respektive vaccinkandidater om de godkänns.

EU:s medlemsstater har solidariskt beslutat att avstå 3,3 procent av alla förhandlade vaccindoser för vidareförsäljning till EES-länderna Island och Norge samt till Schweiz.

Nu meddelar Sveriges regering att man har tagit på sig uppdraget att ansvara för vidareförsäljningen av vaccin till dessa länder. Men man är noga med att påpeka att det handlar om den separata volymen om 3,3 procent av vaccindoserna, inte om Sveriges tilldelades vaccindoser. Uppdraget innebär endast en administrativ försäljning, enligt regeringen, och Sverige kommer inte att distribuera, leverera eller på annat sätt hantera de aktuella vaccindoserna för dessa länders räkning.

Andra läser