Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nature stödjer Joe Biden

Den brittiska tidskriften Nature sluter nu upp bakom amerikanska New England Journal of Medicine och Scientific American och deklarerar sin ställning i det amerikanska presidentvalet.

Även den brittiska vetenskapstidskriften Nature sällar sig nu till den växande skara av högprofilerade vetenskapliga tidskrifter som deklarerar sin ståndpunkt i det stundande amerikanska presidentvalet. Och den är tydlig – de stödjer Joe Biden.

I förra veckan gick de två amerikanska tidskrifterna New England Journal of Medicine och Scientific American ut och tog tydlig ställning mot Donald Trump.

I en osande ledare går Nature nu igenom Donald Trumps agerande under den senaste mandatperioden. De skriver att ”Ingen amerikansk president i närtid har så outtröttligt attackerat och underminerat så många värdefulla institutioner från vetenskapsföreträdare till media, domstolar, justitiedepartementet – och till och med elektorssystemet. Trump hävdar att han sätter Amerika först. Men i hans agerande i pandemin har Trump satt sig själv först, inte Amerika.”

Ledaren i Nature konstaterar att Trump-administrationen har lyckats starta bråk med många av landets vänner och allierade samt lämnat viktiga internationella vetenskapliga och klimatmässiga avtal och organisationer som Paris-avtalet, kärnteknikavtalet med Iran, FN:s vetenskaps- och utbildningsorgan UNESCO och till och med Världshälsoorganisationen WHO, något som tidskriften menar är helt otänkbart mitt under en pandemi.

Tidskriften konstaterar att coronapandemin, den globala uppvärmningen och kärnvapenhotet är globala frågor som inte kan lösas utan de kollektiva insatser ifrån de länder och institutioner som Trump-administrationen har försökt underminera.

Nationellt, menar tidskriften, kommer ett av de farligaste arven från Trump vara de skamliga försöken att påverka hälso- och vetenskapsmyndigheter, något som har underminerat allmänhetens förtroende i de institutioner som har som uppgift att hålla dem säkra.

Därför menar ledarskribenterna på Nature att Joe Biden är Amerikas bästa val för att försöka reparera de skador på vetenskapen och sanningen som Trump-administrationen har åstadkommit.

”Biden respekterar värdet av forskning och har lovat att återställa Amerikas skadade globala relationer”, skriver tidskriften i ledaren som förklara varför de nu ställer sig på Joe Bidens sida i det amerikanska valet.

Läs ledaren ”Why Nature supports Joe Biden for US president” >>

Mest läst