Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Antibiotikaförskrivningen sjunker kraftigt

Användningen av antibiotika minskar kraftigt i Sverige just nu. Under de första åtta månaderna ses en minskning med 16 procent i öppenvården, visar siffror från Strama.

Antalet antibiotikarecept i öppenvården har minskat med 16 procent under årets första åtta månader jämfört med samma tidsperiod förra året, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Något av ett rekord i minskad antibiotikaförskrivning.

– Under den tid som jag kan överblicka har vi aldrig sett en sådan här snabb förändring av antibiotikaförskrivningen i Sverige, säger Stephan Stenmark, ordförande i det nationella antibiotikanätverket Strama till Sveriges Radios Ekot.

Det finns ännu ingen vetenskapligt fastslagen förklaring till förändringen, men Stephan Stenmark och Strama har flera teorier.

– En är ju att många av de infektioner som normalt sett får antibiotika i öppenvård skyddas man också mot om man följer rekommendationerna mot covid-19. Är man hemma när man är sjuk och håller socialdistans blir det färre luftvägsinfektioner och lägre behov av antibiotika. Och det stöds av att det här är väldigt lika över hela landet. Det är inga regionala skillnader i nedgången, säger han.

Under april månad har man dock sett en ökad antibiotikaanvändning inom slutenvården, men både tiden före och efter april såg man även där en minskning.

Frågan är nu om antalet allvarliga infektioner har ökat på grund av den väsentligt lägre antibiotikaanvändningen.

– Vi tycker det är väldigt spännande att se. Om det visar sig att man kan ha förskrivning i ett land på en så här låg nivå så är det ett intressant exempel på hur mycket eller hur lite antibiotika det behövs till en befolkning, avslutar Stephan Stenmark.

Mest läst