Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ingen coronasmitta bland farmacistudenter

Farmacistudenterna i Uppsala har inte drabbats av det utbrott av coronasmitta som drabbat läkarstudenterna.

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet har drabbats av ett coronautbrott där ett 25-tal studenter på termin fem och sju har bekräftats insjuknade i covid-19. Något som har gjort att all fysisk undervisning har ställts in för att förhindra ytterligare smittspridning. I varje fall studenterna på termin sju misstänks ha smittats på en privat fest.

Något liknande har dock inte drabbat studenterna på farmaciprogrammen.

– Vi har haft en student som gör sitt ex-jobb som smittats, men ingen student på någon av terminerna vare sig bland apotekarna eller receptarierna, säger Anja Sandström, prodekanus vid Farmaceutiska fakulteten och ansvarig för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

En förklaring kan vara att väldigt mycket av undervisningen fortfarande under höstterminen sker på distans.

– Det är egentligen bara under laborationer, som genomförs i betydligt mindre grupper än vanligt, samt problembaserad inlärning där studenterna jobbar i grupper om åtta personer som de är på campus. Annars är det distansundervisning, säger hon.

Detta gäller även för förstaterminsstudenterna.

– Vår målsättning var ju att de skulle få undervisning på plats, men eftersom vi har 90 apotekarstudenter och närmare 70 receptariestudenter så var det ju inte möjligt när man bara får samla 50 personer, säger Anja Sandström.

Samtidigt uttrycker hon uppskattning över studenternas sätt att hantera situationen där studentkårens insparksveckor har skötts på ett bra sätt. Visserligen med ungefär lika många studenter som vanligt, men under väldigt kontrollerade former.

Mest läst