Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Blodtrycksläkemedel ökar inte risken för hypotension

Att behandla hypertonipatienter som även upplever ortostatisk hypotension med en intensivare blodtrycksbehandling ökar inte risken för hypotension – tvärtom, visar ny studie.

Ortostatisk hypotension – det vill säga hastigt blodtrycksfall vid uppstigande ifrån liggande eller sittande position – är en riskfaktor för svimning, fallolyckor och även död. Patienter med hypertension som samtidigt upplever ortostatisk hypotension har många gånger setts som svårbehandlade särskilt om läkemedelsdosen behövt höjas på grund av att patienten inte når sitt målblodtryck. I Läkemedelsboken anges till exempel i kapitlet om hypertoni att ”De flesta med ortostatisk hypotoni har inte symtom av yrsel och kan ha kvar sin behandling, men om yrsel föreligger är det allvarligt med tanke på fallrisk och något man måste ta hänsyn till vid behandling.” I Janusinfo står det ”Anpassa behandlingen för att undvika symtomgivande ortostatisk hypotension.”

Men nu kan forskare ifrån USA, Storbritannien, Australien och Belgien visa att oron sannolikt är överdriven. I en systematisk genomgång och meta-analys av tillgängliga data kan de visa att en mer intensiv blodtrycksbehandling inte alls ökade risken för hypotension utan tvärtom minskade den något.

Meta-analysen omfattar över 18 000 blodtryckspatienter ur fem studier som randomiserats till behandling med antingen ett högre eller ett lägre målblodtryck, för att kunna se om den intensivare behandlingen, med det lägre målblodtrycket, ökade risken för ortostatisk hypotension. Men resultatet visar tvärtom att den intensivare blodtryckssänkningen signifikant minskade risken för ortostatisk hypotension jämfört med normalbehandlingen. Oddskvoten var 0,93 så det är ingen jätteminskning, men en mer intensiv blodtrycksbehandling innebär definitivt inte en ökad risk, vilket tidigare har varit oron.

Medelåldern i studierna var 64,5 år och där fanns gott om patienter över 75 år, enligt forskarna. De gjorde separata analyser på patienter under och över 75 år utan att finna några signifikanta skillnader.

”Vår studie, som omfattar ett stort antal behandlingar och målblodtryck samt en stor population äldre än 75 år, visar mycket tydligt att en mer intensiv blodtrycksbehandling vanligtvis inte orsakar ortostatisk hypotension ens bland äldre patienter”, skriver forskarna.

Läs studien i Annals of Internal Medicine ”Effects of Intensive Blood Pressure Treatment on Orthostatic Hypotension” här >>

Andra läser