Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekspersonal oftare drabbade av psykisk ohälsa

Apotekspersonal är överrepresenterade i Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik. Särskild stor är risken för psykisk ohälsa, visar en ny rapport från myndigheten.

Apotekspersonal som apotekare, receptarier och apotekstekniker är alla överrepresenterade i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar som varar längre än 14 dagar. Särskilt hög risk är det för psykiatriska diagnoser som stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Det visar Försäkringskassans nya rapport “Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” som analyserat sjukskrivningarna under 2018 och 2019.

– Vi har sett att det skett en markant ökning av sjukskrivningslängder mellan 2014–2019. En stor del av ökningen tror vi beror på att en högre grad är utmattningssyndrom i sjukskrivningarna, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan som har skrivit rapporten, till Sveriges Radio.

Det är första gången som Försäkringskassan redovisar siffror över sjukskrivningarna för utmattningssyndrom. Rapporten visar att 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen, som blev sjukskrivna för psykiska sjukdomar 2019, fick just diagnosen utmattningssyndrom. Totalt var 25 000 personer sjukskrivna för utmattningssyndrom åren 2018 och 2019 och 19 500 av dem var kvinnor.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker har alla en överrisk när det gäller sjukskrivning i mer än 14 dagar, särskilt när det gäller psykisk ohälsa, visar en rapport från Försäkringskassan. OBS! Klicka på grafen för en större bild. Källa: Försäkringskassan.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker har alla en överrisk när det gäller sjukskrivning i mer än 14 dagar, särskilt när det gäller psykisk ohälsa, visar en rapport från Försäkringskassan. OBS! Klicka på grafen för en större bild. Källa: Försäkringskassan.

För apotekspersonal ligger den relativa risken för att sjukskrivas i mer än 14 dagar över 1,0 för alla tre grupperna (det vill säga en överrisk), men det verkar vara apotekare som ligger sämst till.

– Vi har några nya yrken som vi tycker är lite överraskande, i och med att det är personer med högre utbildning, eftersom många sådana yrken har väldigt låg frånvaro. Några undantag där är arkitekter, specialistläkare, veterinärer och apotekare, säger Ulrik Lidwall.

Han pekar på att apoteksbranschen har genomgått stora förändringar under de senaste åren.

– Det har vi sett generellt att branscher och verksamheter där det är stora förändringar på den marknad som man befinner sig på som spiller över på arbetsförhållanden. Då ser vi ofta att de är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken, säger Ulrik Lidwall.

Läs rapporten här: Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år (Socialförsäkringsrapport 2020:8) >>

Mest läst