Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre självmordsförsök efter begränsning av smärtläkemedel

I Danmark ser man en markant minskning av antalet självmordsförsök med receptfria smärtläkemedel efter att tillgången till dem begränsats.

I Danmark infördes begränsningar i försäljningen av smärtläkemedel 2011 då barn under 18 år endast tilläts köpa receptfria värktabletter på recept. Begränsningen utökades sedan två år senare genom att förpackningsstorlekarna begränsades till 20 tabletter i apotekens handköp och till tio tabletter i dagligvaruhandeln.

Dessa restriktioner verkar nu ha givit resultat. Danmarks Apotekarförening refererar i sitt senaste nummer av tidningen Farmaci till en studie genomförd av forskare vid det danska forskningsinstitutet för förebyggande av självmord där man jämfört antalet sjukhusinläggningar vid självmordsförsök med lätta analgetika före och efter begränsningarna 2011 och 2013.

Studien visar en minskning av antalet självmordsförsöken bland ungdomar 10 till 17 år med närmare en femtedel (17 procent) efter kravet på recept för personer under 18 år infördes 2011. Samtidigt kan studien även visa en generell minskning av antalet självmordsförsök med lätta analgetika i hela befolkningen med cirka en femtedel sedan förpackningsstorlekarna begränsades 2013.

Dessutom visar studien att svårighetsgraden på de självmordsförsök som ändå inträffar har minskat så konsekvenserna av dessa har även blivit lindrigare, det vill säga färre som avlider eller får allvarliga men av förgiftningen.

Forskarna menar också att begränsningarna av de lätta analgetika satte igång en debatt om självmord i Danmark där också apotekspersonal blev mer medveten om problematiken. Något som gjorde att om en kund ville köpa stora mängder smärtstillare så inleddes ofta en diskussion om den bakomliggande orsaken som många gånger ledde fram till att det var bättre att uppsöka läkare för så allvarliga problem, skriver tidningen.

Källa: Farmaci nr 7 2020, sid 15.

Andra läser