Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Spravato kommer inte att få lämnas ut på recept

Läkemedelsverkets styrelse har beslutat att esketamin som nässpray endast får lämnas ut mot rekvisition till specialistkliniker.

I enlighet med Läkemedelsverkets förslag, som gick på remiss tidigare i år, har nu myndighetens styrelse fattat beslutet att nässpray som innehåller esketamin endast får lämnas ut mot rekvisition till en vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Den förordnade läkaren ska dessutom ha specialistkompetens i psykiatri.

Det innebär att det inte kommer att vara tillåtet att lämna ut Spravato till enskilda patienter mot recept.

Spravato är det enda godkända läkemedlet i EU som innehåller esketamin som nässpray. Medlet godkändes i slutet av förra året med indikationen behandlingsresistent depression. Esketamin är s-enantiomeren av ketamin och båda läkemedlen är narkotikaklassade och anses ha en hög missbruksrisk.

Bland annat på grund av risken för missbruk rekommenderar företaget bakom Spravato att läkemedlet endast ska administreras under övervakning av vårdpersonal inom ramen för specialiserad psykiatrisk vård. Därför menar Läkemedelsverket att det är rimligt att begränsa utlämnandet till enskilda patienter.

Begränsningarna förs in i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel och kommer att träda i kraft den 15 augusti 2020.

Andra läser