Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Tre av fyra intensivvårds-patienter överlever”

Från en dag till en annan kastades den kliniska farmaceuten Ingrid Otterbom in på en nystartad covid-avdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Uppgiften var att bygga upp ett läkemedelsförråd. Nu har hon byggt upp och ansvarat för fyra och kan se tillbaka på en kaotisk och svår tid där allt ändå fungerade tack var ett gott samarbete. Och de flesta patienterna överlevde.

Onsdagen den 25 mars förändrades arbetslivet för Ingrid Otterbom, klinisk farmaceut på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon jobbar normalt på en canceravdelning som tar hand om patienter med cancer i övre buken och/eller leversjukdom. Där är hennes roll att vara en slags expertkonsult i läkemedelsfrågor åt läkarna och sköterskorna. Hon gör inte formella läkemedelsgenomgångar, men kontrollerar patienternas läkemedelslistor och tar upp oklarheter på sittronden samt hjälper till med läkemedelsfrågor som dyker upp i den kliniska verksamheten.

Men nu hade sjukhuset ställt om inför det väntade ökade flödet av allvarligt sjuka corona-patienter. På kort tid hade antalet intensivvårdsplatser ökats från 10 till 126, platser som också behövde säkras tillförsel av läkemedel.

– Jag blev ombedd att ställa i ordning ett nytt läkemedelsrum på IVA och sedan kom jag aldrig därifrån. Jag blev fast där, säger Ingrid Otterbom.

Ingrid Otterbom i full säkerhetsutrustning i läkemedelsrummet på covid-IVA. Foto: Privat.

Ingrid Otterbom i full säkerhetsutrustning i läkemedelsrummet på covid-IVA. Foto: Privat.

Nu har hon byggt upp läkemedelsrum på fyra nya IVA-avdelningar där två avdelningar har läkemedelsrummen bakom slussar så att man inte behöver ha skyddsutrustning. De andra två har läkemedelsrummet mitt inne på avdelningen så där behövs full skyddsutrustning.

– Jag har framförallt varit ansvarig för de två avdelningar där man behöver ha full mundering, säger Ingrid Otterbom.

Hela hennes arbetsroll har också ändrat sig under covid-utbrottet, berättar hon.

– Från att ha varit en expertkonsult i läkemedelsfrågor har mitt arbete blivit mycket mer operativt. Det har handlat väldigt mycket om att se till att läkemedel finns på plats, säger hon.

Ett stående problem har varit alla restnoteringar, berättar Ingrid Otterbom.

– När hela världen efterfrågar samma sak i stora mängder då räcker det helt enkelt inte, säger hon.

Men hittills har det alltid gått att lösa på något sätt. Inte sällan med gemensamma krafter mellan sjukhusen. Hon berättar om ett exempel när kalciumklorid, som används vid dialys, blev restnoterat strax före Valborg och de räknade ut att det inte skulle räcka över helgen. Då kunde de samverka så att Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus fick all den vanliga dialysvätskan medan Huddinge kunde späda ner en annan kalciumklorid-
vätska till rätt koncentration och klara krisen.

Restsituationer sköts normalt av avdelningarna var för sig, men under pandemin har en särskild regional organisation byggts upp i Stockholm för att stödja vården. Under den mest intensiva perioden hade Ingrid Otterbom och andra apotekare på Karolinska universitetssjukhuset dagliga avstämningar för att diskutera kritiska läkemedelssituationer och läkemedelsförsörjningen i regionen. I kontakt med Läkemedelsverket har man också kunnat utverka regionala licenser för att inte varje avdelning skulle behöva söka egna licenser.

Väldiga volymer. Dialysvätskor som räcker till åtta patienter i ett dygn. Foto: Privat.

Väldiga volymer. Dialysvätskor som räcker till åtta patienter i ett dygn. Foto: Privat.

Ett annat problem är att när väl läkemedel och dialysvätskor kommer så är det i så stora volymer att de är svåra att hantera. IVA-kapaciteten gick ifrån 10 till 126 platser (även om det som max har varit 85 patienter inne samtidigt) och dialyskapaciteten från fyra till tolv dialysapparater vilket är en betydande uppskalning.

– Varje dialyspatient förbrukar tio kartonger dialysvätskor per dygn. Med åtta patienter går det åt ungefär två pallar per dag, säger Ingrid Otterbom.

Covid-patienterna på IVA i Huddinge har i huvudsak fått symtomlindrande behandling.

– Under första veckan använde vi även en del klorokinfosfat, men det slutade vi snabbt med. Sedan är det någon enstaka patient som fått remdesivir inom ramen för en klinisk prövning. Men i övrigt har det varit symtomlindrande behandling och antibiotika vid följdsjukdomar som vi har använt, säger hon.

Ingrid Otterbom har känt sig frustrerad och maktlös nästan varje dag sedan slutet av mars på grund av alla problem med läkemedelsförsörjningen, men det är inget hon fokuserar på nu. Istället är det en annan känsla som överväger när hon tänker tillbaks och det är glädjen över kollegorna.

–Det är alla fantastiska människor som jag jobbar med. Jag har ju inte gjort detta själv utan alla har samlats och samarbetat för att lösa varje uppkommen situation. Det har varit lätt att jobba för alla är lösningsorienterade och det är inget gnäll, säger hon.

Att jobba inne på en covid-avdelning där det krävs att hon är klädd i full skyddsutrustning är inget som hon har uppfattat som obehagligt eller skrämmande.

– Nej, skyddsutrustning har alltid funnits och jag har känt mig trygg med den, men sedan har det ju varit olika märken på allt varje dag. Men det är tungt att jobba i skyddsutrustning. Jag beundrar verkligen sköterskorna som jobbar tolvtimmarspass i den utrustningen. Jag jobbar en halv dag inne i läkemedelsrummet och jag tycker att det är tungt, säger hon.

Att patienterna är så allvarligt sjuka kan vara jobbigt att se, men har inte medfört några extra problem, hon arbetar även normalt med väldigt svårt sjuka patienter. Däremot visar ny statistik från IVA i Huddinge att det går förvånansvärt bra för covid-patienterna.

– 75 – 80 procent av våra patienter har lämnat IVA levande, så tre av fyra patienter överlever. Det visar ju också att vi gör skillnad och att IVA-vården har en stor betydelse, säger Ingrid Otterbom.

Nu håller sjukhuset som bäst på att dra ner på delar av den extra IVA-kapaciteten för att istället kunna börja med planerade operationer och under sommaren kommer man ”bara” att ha 38 IVA-platser tillgängliga, men har beredskap att öppna upp fler om det skulle behövas. Nedtrappningen kommer att innebära ett efterlängtat avbrott i den mest krävande belastningen.

– För mig har det känts som att leva i en bubbla där vi på IVA har jobbat dagens alla vakna timmar och där alla har hjälpts åt för att snabbt hitta lösningar på alla nya problem som uppstått. Sedan har det funnits en annan värld, en värld som jag läst om men inte besökt, där samtalsämnen så som vad man ska göra med all ny “dötid” har känts helt overkligt, säger hon.

 

Ingrid Otterbom vill gärna tacka

”Min roll har varit att hålla ihop läkemedelsförsörjningen, men det hade inte gått utan hjälp från andra. Jag vill därför gärna tacka:

  • Kollegorna på Karolinska, Carina Ringbom, Anna Hardmeier, Tamara Al Ani, Inghela Rydén, Per Nydert, Ulrika Aronowich med flera.
  • Informationsapotekarna från Hälso- och sjukvårdförvaltningen som kom och hjälpte oss, Christine, Kristina, Siobahn och Elin.
  • Farmaceuterna på ApoEx läkemedelssupport KUS Huddinge Malihe, Niklas, Parisa, Farshid.
  • Omvårdnadscheferna och vårdledarna på Corona IVA Nina, Elenor, Lena & Lena, Sara, Christian, Ingela med flera.
  • Läkemedelsansvarig sjuksköterska på IVA, Lilian Kroona
  • Överläkare Åke Norberg”

Andra läser