Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krisavtalet för apotekspersonal förlängs inte

Det tillfälliga krisavtalet för apotekspersonal upphör att gälla idag. Någon förlängning är inte Sveriges Farmaceuter intresserade av, bland annat för att de anser att arbetsgivarna har misskött avtalet.

Idag den 20 maj upphör det tillfälliga krisavtal med anledning av coronapandemin som har gällt sedan den 24 mars för apotekspersonal på apotekskedjorna Hjärtat, Kronan, Apoteket AB och Lloyds. I avtalet fanns en möjlighet till förlängning, men vare sig Unionen eller Sveriges Farmaceuter är intresserade av det. Främst av två skäl.

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

– Dels är vi inte i samma läge som i mars när avtalet slöts. Även om coronakrisen fortfarande finns kvar så har läget på apoteken stabiliserat sig så vi har svårt att se behovet av ett krisavtal. Dels anser vi inte att arbetsgivarna har efterlevt krisavtalet och i vissa fall misskött det kapitalt, säger Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Hon menar att arbetsgivarna vid upprepade tillfällen har gjort utlåningar utan att ta hänsyn till personalens familjesituation och liv i övrigt, något som anges i avtalet, dessutom har man försökt utnyttja avtalet för annat än det var tänkt.

– Ett exempel är en kvinna som var gravid och hade foglossning som ändå skulle lånas ut till ett annat apotek och tvingas sitta och skumpa på ett tåg. Det anser vi inte är lämpligt. Ett annat exempel är att man har försökt undvika att betala ut övertidsersättning genom att kalla övertiden för en schemaändring. Sådant är vi inte så nöjda med, säger Karin Gummesson.

Hon pekar också på att krisavtalets enda syfte var att hantera coronarelaterade problem.

– Men ibland har vi sett att man använt det för att låna ut personal när man bara har planerat lite dåligt, säger Karin Gummesson.

Per Dalekant, avtalsansvarig för Apoteksavtalet vid Svensk Handel.

Per Dalekant, avtalsansvarig för Apoteksavtalet vid Svensk Handel.

På arbetsgivarorganisationen Svensk Handel delar man inte synen att medlemsföretagen har misskött avtalet.

– I samtal med våra medlemsföretag så känner de inte igen sig i den beskrivning som Sveriges Farmaceuter ger. Det är heller inte något som framförts direkt till medlemsföretagen. Deras uppfattning är att det här har varit en väldigt speciell situation där både förändrade öppettider och en något högre sjukfrånvaro har gjort att man behövt vidta åtgärder med lite kortare framförhållning än vad som gäller enligt ordinarie regler, säger Per Dalekant, avtalsansvarig för Apoteksavtalet vid Svensk Handel.

Nu upphör krisavtalet och det vanliga avtalet gäller återigen. Något som Karin Gummesson menar kommer att gå alldeles utmärkt.

– Skulle det uppstå en hög sjukfrånvaro på ett apotek så går det att lösa på vanligt vis och det är även möjligt att förkorta öppettider. Annars är det ju mest shoppingcentra som har dragit ned på öppettiderna och nu kommer att börja öppna upp igen så småningom. Men då har man ju så lång framförhållning att man kan göra en omplanering, säger Karin Gummesson.

– Svensk Handel har inte riktigt lyckats förklara vad själva krisläget är och vi kan inte se att det finns, säger hon.

Men på Svensk Handel menar man att krisavtalet fortfarande hade behövts.

– Vi ser fortfarande effekterna av coronakrisen i form av ändrade köpbeteenden och fortsatt en något högre sjukfrånvaro. Sedan vad krisen kommer att göra ytterligare för bemanningen under semestern vet vi inte ännu, men det gör att vi ser att det fortfarande skulle finnas behov av den här typen av riktlinjer, säger Per Dalekant.

Dessutom finns det en risk att smittspridningen tar ytterligare fart i höst och ett nytt krisläge uppstår.

– Jag hoppas att det inte är uteslutet med ett nytt krisavtal om läget förvärras i höst, säger Per Dalekant.

Karin Gummesson stänger inte några dörrar när det gäller ett nytt läge i höst.

– Skulle det bli så krisartat igen så kan vi mycket väl teckna ett nytt krisavtal då. Men då tar vi ju med oss de erfarenheter vi har av detta avtalet. Förhoppningsvis har både vi och arbetsgivarna lärt oss lite av detta, säger hon.

 

Avtalet har omfattat de medlemmar som jobbar på apoteksföretag som är medlemmar i Svensk Handel, det vill säga: Hjärtat, Kronan, Apoteket AB och Lloyds.

Mest läst