Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi har börjat ta emot receptförnyelser per telefon”

För kliniska farmaceuter i öppenvården i Sörmland har coronautbrottet inneburit att läkemedelsgenomgångarna nu görs per telefon och att de har fått nya uppgifter på vårdcentralerna – som att förnya recept.

Malin Östberg, klinisk apotekare inom öppenvården i Region Sörmland. Foto Niclas AB.

Det pågående coronautbrottet påverkar farmaceuters arbetsuppgifter i hela Sverige. För kliniska farmaceuter i öppenvården handlar det framförallt om läkemedelsgenomgångarna som inte längre görs som tidigare.

– Vi gör ju ofta läkemedelsgenomgångar på riskgruppen för covid-19, multisjuka äldre, och det visade sig ganska snabbt, redan i början av mars, att det inte var lämpligt att träffa dem i fysiska möten, säger Malin Östberg, klinisk apotekare inom öppenvården i Region Sörmland.

Då gick de över till telefonmöten med patienterna.

– Det finns fortfarande patienter som behöver ha läkemedelsgenomgångar, men antalet genomgångar har minskat, säger hon.

Andra arbetsuppgifter som att förbereda läkemedelslistan för patienter som ska in på planerade operationer har helt upphört eftersom alla planerade operationer är inställda.

Istället funderade Malin Östberg och hennes kollegor hur de skulle kunna bidra med sin kompetens på vårdcentralerna på andra sätt.

– Då började vi ta emot recept via telefon. Patienterna ringer in och önskar förnya sina recept. Vi pratar med patienterna och gör en farmaceutiskt klinisk bedömning. Vi värderar utifrån labbvärden ur journalen, sjukdomar och interaktioner med mera, säger hon.

Som apotekare känner hon att de kan bidra med något mer än vad sjuksköterskorna gör.

– Vi gör ju en jättelätt läkemedelsgenomgång på det som patienterna tar upp. Är patienten klar kan vi ha en dialog med patienten om eventuella förändringar i förskrivningen. Insomningstabletter är vanligt, där patienterna ofta vill ha det gamla vanliga. Då kan man titta och ibland se att det kanske beror på någon annan medicin att de har svårt att somna så kan man ta en dialog om det. Då kan man hitta nya lösningar, säger hon.

Men samtidigt har den nya arbetsuppgiften öppnat ögonen för arbetsmiljön som läkare och sköterskor har vilket har ökat förståelsen för hur det ibland kan bli som det blir.

– När man tar emot recepten som är en ganska stressig situation så förstår man mer hur det har gått till när man har förnyat detta recept, att man inte alltid har haft tid att värdera behandlingen. Det är inte så konstigt eftersom de har så lite tid på sig. Man förstår bättre varför det kan ha blivit som det har blivit, säger Malin Östberg.

Har din arbetssituation också förändrats dramatiskt på grund av coronautbrottet. Hör av dig och berätta! Klicka på “Fredrik Hedlund” nedan och skicka in ett mejl.

Andra läser