Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Esketamin föreslås endast få lämnas ut mot rekvisition

Läkemedelsverket vill stoppa möjligheten att lämna ut esketamin (Spravato) på recept. Det narkotikaklassade läkemedlet bör endast få lämnas ut på rekvisition utfärdade av specialister inom psykiatri, föreslår myndigheten.

I slutet av förra året godkändes esketamin (Spravato) mot behandlingsresistent depression inom EU. Esketamin är s-enantiomeren av ketamin och båda läkemedlen är narkotikaklassade och anses ha en hög missbruksrisk.

Nu vill Läkemedelsverket begränsa möjligheten att skriva ut Spravato på recept genom att endast tillåta apotek att lämna ut läkemedlet mot rekvisition till en vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Utlämnande till enskilda patienter mot recept skulle därmed bli förbjudet.

Bland annat på grund av risken för missbruk rekommenderar företaget bakom Spravato att läkemedlet endast ska administreras under övervakning av vårdpersonal. Därför menar Läkemedelsverket att det är rimligt att begränsa utlämnandet till enskilda patienter. Myndigheten menar också att endast specialister inom psykiatri bör kunna skriva rekvisitioner på Spravato eftersom behandlingen ges inom ramen för specialiserad psykiatrisk vård.

Som depressionsbehandling har esketamin en helt ny verkningsmekanism och är det första antidepressiva läkemedlet med snabbt insättande effekt. Läkemedlet verkar genom att modulera glutamatreceptorerna i hjärnan, vilket tros bidra till att återställa de synaptiska kontakterna i hjärnan hos personer med svår depression.

Läkemedelsverkets förslag har skickats på remiss till ett 40-tal remissinstanser med en remisstid som löper fram till den 20 maj.

Läs remissen här >>

Mest läst