Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Picatos cancerrisk bekräftas – försvinner för gott

Riskerna med Picato överstiger nyttan konstaterar det europeiska läkemedelsverket EMA och hänvisar till existerande alternativ.

Hudläkemedlet Picanto, som tillfälligt drogs in av det europeiska läkemedelsverket EMA i januari i år, kommer inte tillbaks till marknaden. Det står klart efter att EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) nu har bekräftat att riskerna att utveckla hudcancer överstiger fördelarna med medlet. Gelen, som används för att behandla hudsjukdomen aktinisk keratos, har i en jämförande studie med ett annat läkemedel (imikvimod), som också används för behandling av hudsjukdomen visat en förhöjd risk för hudcancer, speciellt skivepitelscancer i det aktuella behandlingsområdet.

EMA behöver dock inte dra in tillståndet för medlet eftersom preparatet redan i februari avregistrerades på företagets begäran.

Patienter som har behandlats med Picato bör vara uppmärksamma på hudförändringar och uppsöka läkare om de upptäcker något avvikande. Hudförändringar kan uppkomma veckor till månader efter användning av läkemedlet. Patienter som har frågor om sin behandling bör kontakta läkare, enligt det svenska Läkemedelverket.

Läs informationen från Läkemedelverket >>

Andra läser