Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flera vill utöka försäkrings-skyddet mot covid-19

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till regeringens förslag att inkludera covid-19 i arbetsskadeförsäkringen, men flera vill utöka skyddet till andra arbetsplatser och yrkesgrupper.

Flera remissinstanser påpekar att det finns ytterligare yrkesgrupper som behöver ett försäkringsskydd mot covid-19. Foto: Shutterstock.

Efter en rekordkort remisstid på fyra dagar står det nu klart att samtliga remissinstanser är positiva till regeringens förslag att även inkludera covid-19 i arbetsskadeförsäkringens skydd mot smittsamma sjukdomar.

Många av de 16 remissinstanserna konstaterar kort att de tillstryker förslaget medan LO, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Farmaceuter och TCO även för resonemang kring vilka som omfattas av försäkringsskyddet.

LO lyfter fram att även exempelvis busschaufförer och butiksbiträden har en ökad risk att smittas. LO uppmanar därför regeringen att se över och förändra regelverket för en mer rättvis bedömning.

Svenska Läkaresällskapet tillstyrker förslaget, men bland svaren från ett 20-tal sektioner pekar föreningen för Klinisk Mikrobiologi på flera problem med den föreslagna förändringen. Det handlar bland annat om svårigheter att fastställa huruvida smittspridningen skett under arbetstid eller inte då det finns en utbredd samhällsspridning samtidigt som det inte är möjligt att typ-bestämma viruset SARS-CoV-2. Dessutom påtalar föreningen den inbyggda orättvisa som finns i förslaget. Då man räknar med att de flesta kommer att smittas av viruset ”kan rätten till arbetsskadeersättning för en viss typ av arbete komma att ge upphov till en rättvisediskussion som kan var svårhanterlig i efterhand”, skriver Martin Sundqvist, ordförande i föreningen för Klinisk Mikrobiologi.

Sverige Farmaceuter tillstyrker förslaget, men påpekar samtidigt att farmaceuter som jobbar på apotek inte omfattas av skyddet, samtidigt som de har en uppenbar risk att smittas av viruset i sin yrkesutövning.

Slutligen lyfter TCO fram yrkesgrupper som poliser, förskollärare och lärare samt personal inom socialtjänsten som extra utsatt för att smittas av elever eller klienter.

Både LO och TCO påpekar att dessa orättvisor och problematiken med att ha en särskild förordning för smittsamma sjukdomar togs upp i en utredning kring arbetsskadeförsäkringen 2017 där man föreslog att det generella skadebegreppet inom arbetsskadeförsäkringen bör gälla även för smittsamma sjukdomar, något som skulle ge en mer rättssäker och jämställd försäkring vid arbetsskada.

Regeringen ambition är att inkludera covid-19 i arbetsskadeförsäkringen redan på lördag 25 april. Det återstår därför att se hur regeringen hanterar de inkomna synpunkterna.

Andra läser