Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat inför engångsfullmakter

Med hjälp av nya engångsfullmakter kan Röda Korsets volontärer enkelt hämta mediciner på Apotek Hjärtat samtidigt som de hämtar mat till äldre.

Apotek Hjärtat, ICA och Röda Korset inleder ett nytt samarbete för att underlätta för äldre att få hjälp att få hem både mat och mediciner med hjälp av Röda Korsets volontärer.

Dels innebär samarbetet att ICA Sverige, ICA-stiftelsen och Apotek Hjärtat skänker 12 miljoner kronor till Röda Korset för att finansiera verksamheten. Dels har Apotek Hjärtat tagit fram en förenklad process för att skapa engångsfullmakter som möjliggör för Röda Korsets volontärer att agera ombud. Tanken är att volontärerna ska kunna hjälpa äldre att handla hem mat och mediciner utan alltför mycket administrativt krångel.

– I den rådande kris som vi befinner oss i finns det riskgrupper och sjuka som av olika anledningar inte har möjlighet att e-handla eller ska besöka sitt apotek eller sin matbutik. Tillsammans säkrar vi tillgängligheten på så väl läkemedel som mat för de som behöver det mest, säger Anders Nyberg, vd på Apotek Hjärtat i ett pressmeddelande från ICA-gruppen.

Systemet med fullmakter har funnits länge, men är i sin ordinarie utformning skapad för längre tids åtagande, något som passar vissa dåligt under corona-restriktionerna när anhöriga inte alltid kan, eller bör, resa till äldre släktingar för att hjälpa till.

ICA och Apotek Hjärtats stöd kommer att gå till Röda Korsets arbete tillsammans med andra frivilligorganisationer för att stötta kommuner att tillgodose mat och läkemedel till riskgrupper, men även till Röda Korsets tillfälliga stödtelefon, närvarande krisstöd utanför sjukhus och särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden under coronakrisen.

– Det är i kriser som vår medmänsklighet behövs som mest och alla kan bidra på något sätt. Tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat kan vi hjälpa ännu fler människor och skydda de mest sårbara i Sverige som drabbas av den rådande coronakrisen, säger Martin Ärnlöv generalsekreterare Svenska Röda Korset i samma pressmeddelande.

Andra läser