Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stopp för utlämnande för mer än tre månader

Från och med nu är det förbjudet för apoteken att lämna ut receptbelagda läkemedel för mer än tre månaders förbrukning, enligt en ny lag som syftar till att minska hamstring.

Regeringen har nu valt att införa en lag för att reglera den uppmaning som Läkemedelsverket gick ut med den 19 mars till alla apotek om att begränsa uttaget av receptbelagda läkemedel till tre månaders förbrukning. Från och med idag 1 april är det inte längre tillåtet att lämna ut receptbelagda läkemedel för mer än 90 dagars förbrukning. Bakgrunden är att efterfrågan på läkemedel har ökat kraftigt den senaste tiden. Det beror delvis på att allt fler patienter med covid-19 behöver behandlas i vården, men också på ökade uttag av en rad olika läkemedel på öppenvårdsapotek, enligt regeringen.

– Beslutet kommer att stödja apoteken i att hjälpa till att motverka hamstring av läkemedel. För patienter och konsumenter med normala behov innebär beslutet inga stora förändringar, men det bidrar till att motverka risken för hamstring, säger Catarina Andersson Forsman, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Den nya lagen tar alltså bort möjligheten att genom att betala subventionerade läkemedel själv kunna plocka ut en årsförbrukning på en gång. Begränsningen gäller oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och oavsett om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan undantag göras.

– I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla. Därför inför vi den här begränsningen, säger socialminister Lena Hallengren.

I dagsläget ser Läkemedelsverket inte några särskilda bekymmer med brister utan detta handlar om att förebygga onödiga bristsituationer som skulle kunna uppstå i framtiden.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi inför denna begränsning, inte för att det är brist på läkemedel utan för att förhindra att det blir en brist, säger Lena Hallengren.

Begränsningarna i uttag av läkemedel gäller både läkemedel till människor och läkemedel till djur.

De nya bestämmelserna regleras i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel och träder ikraft idag den 1 april 2020 och gäller tills vidare.

Mest läst