Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vanliga blodtryckssänkare utreds som covid-19-risk

Frågan om vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare kan öka risken att drabbas av det nya coronaviruset eller förvärra symtomen ligger just nu på Läkemedelsverkets bord. Trots möten hela dagen har man inte kunnat komma fram till ett svar.

I ett brev i Lancet Respiratory Medicine för forskare ifrån Schweiz och Grekland fram en hypotes om att vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en sådan infektion. Mekanismen skulle, enligt forskarna, vara att coronavirus, inklusive det nu aktuella covid-19, binder till enzymet ACE2 som finns i lungor, tarmar, njurar och blodkärl. Läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet, som ACE-hämmare och A-II-blockerare, leder till en uppreglering av uttrycket av ACE2 vilket, teoretiskt, skulle kunna innebära en ökad risk för smitta och komplikationer, varnar forskarna. Stämmer hypotesen är det en fråga som berör hundratusentals svenskar som står på dessa läkemedel.

Peter Nilsson manar till lugn. Foto: Kennet Ruona.

Peter Nilsson manar till lugn. Foto: Kennet Ruona.

Frågan lyftes i går i Läkartidningen av Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han poängterade där att en rad vetenskapliga organisationer, som European Society of Cardiology, European Society of Hypertension och International Society of Hypertension har konstaterat att det inte i nuläget finns tillräcklig evidens för att ändra inställning till dessa läkemedel.

På Läkemedelsverket tar man frågan på stort allvar och har suttit i möte hela dagen för att diskutera sambanden och ännu vid 16:30-tiden hade man inte kommit fram till någon konklusion som man kunde berätta om.

– Våra experter vill inte kommunicera någonting just nu, de håller fortfarande på och tittar på den här frågan, säger Maria Hasselgren, pressansvarig på Läkemedelsverket.

Peter Nilsson menar dock att det egentligen inte finns så mycket som talar för att dessa läkemedel skulle innebära en ökad risk.

– De som skrev i Lancet för fram en hypotes baserad på ett teoretiskt resonemang, men det finns egentligen inga andra argument för den hypotesen, säger han.

Istället pekar han på att A-II-blockerare faktiskt undersöks som en möjlig behandling vid akuta luftvägsbesvär (acute respiratory distress syndrom, ARDS) orsakade av covid-19. Universitetet i Minnesota i USA har precis startat två kliniska randomiserade studier där de ska testa losartan (Cozaar mfl) på patienter med covid-19.

– Det finns alltså en vetenskaplig förhoppning för att tro på en nytta av A-II-blockerare mot covid-19, inte en risk, säger han.

Han manar därför till lugn och fortsatt behandling med dessa läkemedel i avvaktan på ytterligare vetenskapliga belägg. Särskilt för patienter med hjärtsvikt är det viktigt att inte upphöra med behandlingen.

– Om hjärtsviktspatienter skulle sluta med dessa läkemedel då riskerar de en kraftig försämring av sin hjärtsvikt och då är man illa ute, säger han.

– Det är alltid lätt att vara visselblåsare och säga att det skulle kunna finnas en risk. Men så kan man ju säga om allting. Man måste agera på den bästa tillgängliga evidensen idag och gör man det så finns det, enligt de vetenskapliga organisationerna, inte något stöd för detta, säger Peter Nilsson.

Nu återstår att se vad Läkemedelsverkets experter kommer fram till.

 

ACE-hämmare godkända i Sverige
C09AA01 Kaptopril
C09AA02 Enalapril
C09AA03 Lisinopril
C09AA04 Perindopril
C09AA05 Ramipril

 

Angiotensin II receptorblockerare (ARBs) godkända i Sverige
C09CA01 Losartan
C09CA02 Eprosartan
C09CA03 Valsartan
C09CA04 Irbesartan
C09CA06 Kandesartan
C09CA07 Telmisartan

 

Mest läst