Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny lokalförening bildad på Danderyds sjukhus

Farmaceuterna på Danderyds sjukhus har bildat en ny facklig lokalförening. Till ordförande valdes kliniska apotekaren Lisa Maxstad.

Den 18 februari bildade farmaceuterna på Danderyds sjukhus en facklig lokalförening. En av de utlösande faktorerna var när det lades ett varsel på en klinisk farmaceuttjänst i höstas i samband med att flera Stockholmssjukhus varslade sin personal.

Lisa Maxstad, lokalföreningens ordförande. Foto: Johan Adelgren.

Lisa Maxstad, lokalföreningens ordförande. Foto: Johan Adelgren.

– Varslet, tillsammans med vakanshållning av ytterligare en tjänst, skulle ha lett till att vår personalstyrka inom klinisk farmaci skulle ha minskat med 40 procent, säger Lisa Maxstad.

Men genom att samverka med läkarna, som ansåg att neddragningen skulle innebära en stor patientsäkerhetsrisk, lyckades Lisa Maxstad och hennes kollegor få ihop en protestskrivelse som de skickade in till verksamhetschefen som i förra veckan meddelade att beslutet kommer att ändras. Tillsammans lyckade de alltså avvärja varselhotet redan innan den fackliga lokalavdelningen hunnit bildas.

Lokalavdelningen omfattar nu de elva farmaceuter som är anställda inom Danderyds Sjukhus AB och är medlemmar i Sveriges Farmaceuter.

– Föreningen innefattar både kliniska farmaceuter, farmaceuter som jobbar med läkemedelsservice samt sjukhusapotekare, säger Lisa Maxstad.

Även om det akuta hotet lyckades avvärjas tycker hon att det känns bra att ha den fackliga organisationen på plats inför framtiden. Skulle något liknande hända så är de organiserade. I övrigt kommer den närmaste framtiden ägnas åt bland annat löneförhandling på lokal nivå.

– Förhoppningarna är att få en mer individuell lönesättning utifrån kompetens och erfarenhet när den lokala föreningen kan vara med och påverka förhandlingarna, något som vi anser ha saknats tidigare. Dessutom känns det bra att få mer att säga till om i många andra frågor här på sjukhuset. I och med att kliniska farmaceuter är en relativt liten och ny profession inom hälso- och sjukvården känns det extra viktigt att ha en lokal förening som driver professionens frågor, säger hon.

Mest läst