Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökad risk för hudcancer och magbiverkningar av metotrexat

Lågdos metotrexat visar en fördubblad risk för hudcancer och magbiverkningar i en stor randomiserad studie av biverkningspanoramat för preparatet.

Updaterad 2020-02-18 kl 18:00

Lågdos metotrexat är förstahandsbehandling för patienter med reumatoid artrit, RA. Behandlingen är gammal, men trots att det har kommit nyare och mer avancerade behandlingar finns metotrexat kvar som en basbehandling vid RA. En stor anledning är att behandlingen är bevisat effektiv och anses relativt ofarlig. Men det finns få studier på biverkningspanoramat från randomiserade, placebo-kontrollerade studier.

Nu visar dock en stor randomiserad, kontrollerad studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Internal Medicine, en ökad risk för hudcancer och biverkningar i mage, lungor och blod samt en ökad infektionsrisk. Samtidigt visar studien ett visst skydd för njurarna.

Amerikanska forskare har lottat knappt 4 800 personer med hjärtkärl-sjukdom, diabetes eller metabolt syndrom, men som inte hade RA till antingen lågdos metotrexat- eller placebo-behandling. Patienterna följdes sedan, i snitt, i 23 månader och medeldosen metotrexat som gavs var 15 mg/vecka. Biverkningsfrekvensen var hög i båda grupperna, men den var högre i metotrexat-gruppen där 87 procent drabbades jämfört med 81,5 procent i placebogruppen. Biverkningar som var vanligare i metotrexat-gruppen var magbiverkningar (oddskvot 1,91), lungbiverkningar (oddskvot 1,52), infektion (oddskvot 1,15) och blodbiverkningar (oddskvot 1,15), samtliga statistiskt signifikanta.

Dessutom hade patienterna som lottats till metotrexat-behandlingen en statistiskt signifikant förhöjd risk att diagnostiseras med hudcancer (oddskvot 2,05). I absoluta tal handlade det om 53 personer (2,2 procent) av de som fick metotrexat som fick diagnosen hudcancer jämfört med 26 personer (1,1 procent) av de som fick placebo.

Samtidigt fann forskarna en minskad risk för njurbiverkningar hos de som fick metotrexat (oddskvot 0,85) också den statistiskt signifikant.

Läs studien: Adverse Effects of Low-Dose Methotrexate: A Randomized Trial

Mest läst