Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

E-recept blir norm med nationella läkemedelslistan

Från och med den 1 juli 2020 ska inte längre apotek föra över elektroniska recept till recept på papper, utom i undantagsfall. Patienter kan därmed inte längre kan välja att få elektroniska recept i pappersform på en blankett från apoteket.

Redan idag är 99 procent av alla recept digitala, men det kommer blir ännu vanligare i och med att lagen om den nationella läkemedelslistan införs den 1 juni i år. Då ska det digitala receptet vara förstahandsval vid förskrivning för att listan ska få den funktion den är tänkt att ha.

Farmaceuter ska när de expedierar recept alltid titta på den nationella läkemedelslistan för att till exempel se att det inte finns några olämpliga interaktioner mellan läkemedel.

Just nu genomför Läkemedelsverket stora ändringar i regelverket (HSLF-FS 2019:32) kring hur recept dels ska förskrivas, dels hanteras av personalen på apotek för att anpassa föreskrifter till den nya lagen. Det nya it-registret för samman dagens två system Läkemedelsförteckningen och Receptregistret och ersätter dem.

Senast den 15 april 2021 ska i princip alla recept för personer med svenskt personnummer förskrivas elektroniskt. Det innebär att alla förskrivare då måste ha tillgång till ett elektroniskt system anslutet till den nationella läkemedelslistan. Samtidigt, år 2021, kommer också ett krav på apoteken att föra över alla recept på papper som patienter kommer in med till den nationella läkemedelslistan.

Patienten ska fortfarande kunna få en lista över sina läkemedel utskriven på papper hos apoteket.

Om Nationella läkemedelslistan
Lagen om en nationell läkemedelslista införs den 1 juni 2020 vilket innebär att ett nytt register skapas som blir en rikstäckande källa till information om en patients alla förskrivna och uthämtade läkemedel. Detta är tänkt att ge vården, omsorgen, apoteken och patienten tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling. Läs mer hos E-hälsomyndigheten.

Mest läst