Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett år med unik kod på läkemedel

Nu har systemet med unika säkerhetskoder, så kallad e-verifikation, på nya läkemedel funnits i ett år inom EU. Läkemedelsverket och branschorganisationen e-VIS har följt upp resultatet.

Nu är det möjligt att utvärdera det första året med e-verifikation på förpackningar av läkemedel inom EU. I Sverige har man inte upptäckt några falska läkemedel med hjälp av de unika koderna, men däremot har systemet stoppat felaktiga läkemedel från att lämnas ut i andra länder.

Sedan den 9 februari 2019 måste alla nytillverkade läkemedel märkas med en unik förpackningskod så att de är spårbara, samt en särskild förpackningsförsegling för att garantera att produkten är obruten. Apotekspersonal ska i sin tur alltid kontrollera säkerhetskoden innan läkemedlet expedieras.

Det finns stora problem med förfalskade läkemedel i världen, enligt Läkemedelsverket, men man har inte hittat några sådana i Sverige.
– Vi har ett par fall från andra EU-länder där apotek stoppat läkemedel vid expedieringen eftersom systemet larmat om att de redan har lämnats ut till en patient, säger Anna Beckman Gyllenstrand, inspektör på Läkemedelsverket.

Om ytterligare ett år kommer troligen de flesta läkemedel som hanteras i Sverige att vara märkta med en unik säkerhetskod, men än så länge finns fortfarande läkemedel i lager som producerats före februari 2019.

Kristina von Sydow är vd vid e-VIS, den organisation som arbetat med införandet i Sverige.
– Vi har inte haft några problem med förfalskade läkemedel i Sverige tidigare och genom införandet av det här systemet så försäkrar vi oss om att vi inte ska få det i framtiden heller, säger hon.

Det svenska systemet ska årligen hantera mer än 100 miljoner läkemedelsförpackningar och i hela EU handlar det om 10 miljarder förpackningar årligen, enligt e-VIS.

Fakta: Unika förpackningar för spårbarhet
Från och med den 9 februari 2019 är receptbelagda läkemedelsförpackningar märkta med en så kallad 2D-kod. Märkningen är en del av en EU-lagstiftning som kräver att tillverkarna ska märka sina läkemedel med 2D-koden och att varje EU-land ska ha en databas där de unika koderna lagras och där apotek kan kontrollera förpackningen.

European Medicines Verification Organisation (EMVO) ansvarar för det gemensamma registret i Europa. I Sverige sköts det av organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS). Läkemedelsverket är tillsynsansvarig myndighet. E-VIS är en icke kommersiell förening och medlemmar är bl.a. Läkemedelsindustriföreningen Service AB.

Mest läst