Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dansk life science agerar för klimatet

Den danska läkemedelsbranschen har bildat ett klimatpartnerskap som ska komma med förslag till regeringen om hur man kan minska sin klimatpåverkan.

Den danska regeringen inrättade förra året 13 så kallade klimatpartnerskap inom näringslivets olika grenar för få fram nya förslag som kan minska landets klimatutsläpp.

Ordförande för klimatpartnerskapet inom life science och biotech är Lars Fruergaard Jørgensen, vd för Novo Nordisk. Han har till slutet av februari på sig att samla in förslag och reflektioner från branschen kring hur man ska minska koldioxidutsläppen. I slutet av januari höll den danska Läkemedelsindustriföreningen och Medicoindustrien ett klimatmöte på Christiansborg med branschföreträdare och politiker.

Danmark ska totalt sett minska koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 1990 års utsläpp. Enligt den danska läkemedelsindustriföreningen har läkemedelsindustrin i landet redan lyckats minska utsläppen av koldioxid med 40 procent mellan år 1990 och 2017 trots att industrin har vuxit under samma tidsperiod.

Farmaceuternas fackförbund i Danmark – Pharmadanmark – är också med i ett klimatinitiativ som kallas “Broen til fremtiden” – en sammanslutning av hållbarhetsorganisationer, fackförbund och forskare som vill sätta fokus på klimatfrågan. Ett liknande initiativ, “Broen til framtiden” finns också i Norge.

Mest läst