Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Astrazeneca presenterar strategier för en hållbar framtid

Under onsdagen kom Astrazeneca med två nyheter för en hållbar framtid. Dels att företaget har en ny strategi för att bli koldioxidneutralt redan 2025 och dels att man tillsammans med Unicef arbetar för att sprida information om icke smittsamma sjukdomar till ungdomar i världen.

Läkemedelsföretaget Astrazeneca har antagit en ny strategi för att nå ett noll-utsläpp av koldioxid för den totala verksamheten till 2025. Den nya strategin innebär investeringar på en miljard dollar (motsvarande 9,5 miljarder kronor) och tidigarelägger företagets planer på att nå noll-emission med mer än ett decennium, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

– Sedan 2015 har vi minskat vårt koldioxidutsläpp med nästan en tredjedel och vår vattenkonsumtion med en femtedel. Men nu är det dags att mångdubbla våra ansträngningar. De åtaganden vi har tagit på oss idag kommer att göra det möjligt för oss att minska vårt företags påverkan på klimatet snabbare och samtidigt inspirera till globala samarbeten för att kunna uppfylla det vi lovat, säger Pascal Soriot, vd för Astrazeneca i ett pressmeddelande.

Företagets noll-vision för koldioxidutsläpp innefattar bland annat att hela företaget går över till 100 procent förnybar energi både för värme och el, att man kör en helt eldriven fordonsflotta, men även sådant som nyplantering av 50 miljoner träd under de kommande fem åren.

Astrazenca har dock ambitionen att nå ännu längre genom att ålägga alla underleverantörer att också minska sitt koldioxidavtryck och till och med investera i teknik som kan ta upp mer koldioxid från atmosfären än vad man släpper ut och på så sätt ha ambitionen att bli koldoixidnegativa till år 2030.

Samtidigt meddelade företaget att man också har avsatt 12,5 miljoner dollar till ett samarbete med Unicef för utbildning och informationsspridning till ungdomar om insatser för att förebygga icke smittsamma sjukdomar som hjärtkärl-sjukdom, cancer som kan förebyggas och psykisk sjukdom.

– Att förbättra hälsoutfallet i kommande generationer är en kritisk del i att utveckla starka och stabila hälso-och sjukvårdssystem, vilket i sin tur stödjer hållbara marknader och den ekonomiska tillväxten i olika länder, säger Pascal Soriot i ett annat pressmeddelande.

Andra läser