Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Picato dras in – cancerrisk utreds

Picato – en gel mot hudsjukdomen aktinisk keratos – dras in på grund av misstankar om en ökad risk för hudcancer.

Det europeiska läkemedelsverket EMA har tillfälligt återkallat marknadsföringstillståndet för gelen Picato (ingenolmebutat), som används för att behandla hudsjukdomen aktinisk keratos. Patienter som står på behandlingen bör upphöra att använda läkemedlet och inga nya förskrivningar bör ske, enligt myndigheten. Alternativa behandlingar finns.

Skälet till indragningen är att flera kliniska studier har pekat på en ökad förekomst av hudcancer hos patienter som behandlats med preparatet.

Patienter som har behandlats med Picato bör vara uppmärksamma på hudförändringar och informera läkare omgående om de upptäcker något ovanligt. Patienter som har frågor om sin behandling bör kontakta läkare.

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) kommer att fortsätta att granska tillgängliga data om hudcancer hos patienter som behandlats med Picato för att avgöra om indragningen ska permanentas eller inte.

Läs informationen från Läkemedelsverket.

Mest läst