Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bättre beredskap för dosdispenseringen

Hur skulle samhället bättre kunna hantera ett avbrott i den maskinella dosdispenseringen av läkemedel? Det ska E-hälsomyndigheten ta reda på.

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att undersöka hur man man förhindra en läkemedelskris, framförallt för äldre, vid eventuella produktionsavbrott i maskinell dosdispensering.

Till exempel ska man se över möjligheten att snabbt kunna föra över uppdraget till en annan aktör. Det kan kräva en utveckling av nationella registret Sortiments- och leveransinformation (SOL-registret).

Myndigheten ska också undersöka hur en eventuell övergång till expediering av helförpackningar skulle kunna underlättas.

Rapporten ska redovisas senast den sista oktober i år. Läs hela uppdraget här.

Mest läst