Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV vill testa farmaceutiska tjänster på apoteken

Starta en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. Det föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en förstudie på uppdrag av regeringen.

TLV har i en förstudie tittat på hur farmaceuter på öppenvårdsapotek skulle kunna arbeta med farmaceutiska tjänster utöver grunduppdraget. Försöksverksamheten ska gälla en avgränsad patientgrupp och uppdraget är att öka följsamheten till ordinerad behandling. Uppdraget ska löpa över tre års tid föreslår myndigheten.

Tjänsterna ska kunna utföras på de flesta apotek och ha dokumenterad effekt för att kunna få stöd av skattepengar. I förlängningen är tanken med farmaceutiska tjänster, enligt TLV, att farmaceuterna på öppenvårdsapoteken kan bidra till en ännu bättre läkemedelsanvändning och folkhälsa.

Sveriges Farmaceuters ordförande välkomnar TLV:s förslag.

– Apotek som erbjuder de anställda utrymme att utveckla och nyttja sin profession genom farmaceutiska tjänster kommer ha större möjlighet att attrahera personal i framtiden. Farmaceutbristen på apotek beror idag delvis på att apoteksaktörerna inte erbjuder tillräckligt stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling, vilket gör att många farmaceuter hellre väljer att jobba i andra sektorer, säger Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter i ett uttalande.

Ett regelverk och en ersättningsmodell ska också tas fram under försöksverksamheten, skriver TLV. Medan farmaceutiska tjänster testas på apotek ska alltså branschen och myndighetsaktörer löpande ta fram spelreglerna för ett nationellt införande och hur en ersättning till apoteken skulle kunna se ut. Arbetsmetoden kallas för ”policylabb”.

– TLV:s förslag om policylabb för farmaceutiska tjänster kan få fart på utvecklingen och utvärderingen av farmaceutiska tjänster inom apoteksbranschen. Det ger hopp om att företagen nu investerar i att utveckla och utvärdera tjänster som nyttjar farmaceuters expertis om läkemedel, säger Ulf Janzon.

 

Mest läst