Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter i Region Västerbotten samlas i ny förening

Nu har farmaceuter i Region Västerbotten bildat en egen facklig lokalavdelning.
– Det känns jättebra, säger ordförande Pia Seidel, apotekare på Läkemedelscentrum i regionen.

I Region Västerbotten har Sveriges Farmaceuter cirka 20 medlemmar, men gruppen har haft svårt att samlas och driva sina egna yrkesfrågor. Genom att bilda en lokal förening hoppas man få större möjlighet att påverka på jobbet.

Pia Seidel.

– Vi är så nya så vi har inte hunnit fundera så mycket än på vilka frågor vi ska driva, men tanken är att vi blir starkare när vi organiserar oss i en förening, så att vi kan sätta oss farmaceuter som grupp på kartan, säger Pia Seidel.

De viktigaste frågorna tycker hon är löneökningar och arbetsmiljö – att få till ett bra arbetsmiljöarbete. Hon har varit förtroendevald i Sveriges Farmaceuter i flera år och representerar också förbundet i Saco-rådet i Region Västerbotten.

Pia Seidel hoppas få dela ansvaret med fler fackligt engagerade så att man kan fokusera på olika områden som behöver förbättras.

– Vi har befattningsvärderingar i regionen som gjordes för jättelänge sedan och jag skulle önska att vår yrkesgrupp värderades högre, men det är ett jättejobb att försöka ändra i grundbefattningarna och befattningsbeskrivningarna, säger Pia Seidel.

Hon vill också att Sveriges Farmaceuter i de olika regionerna går samman och försöker påverka Sveriges kommuner och regioner, SKR, att utveckla sin AID-kod för yrkeskåren.

– Nu finns det bara en AID-kod som heter farmaceut, inte en för receptarie och en för apotekare, trots att vi har olika lång utbildning. Farmaceut är för otydligt, tycker hon.

Mest läst