Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Struktur viktigare än pengar vid läkemedelsgenomgångar

Systemet med extra pengar till vårdcentraler för att göra läkemedelsgenomgångar har inte gett önskad effekt, enligt en ny studie.

I Västra Götalandsregionen har vårdcentralerna fått en särskild ekonomisk ersättning när de gör läkemedelsgenomgångar för äldre patienter. Men förbättringarna blev inte större hos de vårdcentraler som var flitigast med att registrera en kod för åtgärden.

Studien ingår i en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och omfattar patienter som var 75 år och äldre inom primärvården i Västra Götaland år 2009–2013.

Resultatet av läkemedelsgenomgångarna tycks snarare handla om vilka strukturer vårdcentralen har för detta, enligt forskaren.

– Förändringen över tid var densamma, däremot låg de vårdcentraler som kodade mer för läkemedelsgenomgångar bättre till redan innan, med exempelvis färre olämpliga läkemedel för äldre. Vår tolkning är att det troligen handlar om vårdcentraler med mer ändamålsenliga strukturer och arbetssätt som möjliggör en effektiv anpassning till rådande ersättningssystem, säger Helena Ödesjö, som gjort studien, till sahlgrenska.gu.se

Läs studien.

 

Mest läst