Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringens life science-strategi lanseras

Regeringen har presenterat en ny life science-strategi i 30 punkter. En mer individualiserad ”precisionsvård”, mer delning av svenska hälsodata och fler kliniska studier är några punkter som ska ta svensk life science in i framtiden.

Sveriges Farmaceuters ordförande välkomnar strategin och hoppas nu se praktisk handling.
– Strategin är efterlängtad. Den är viktig för Sverige och för många av våra medlemmar.  säger Ulf Janzon.

Life science-strategin är ett ramverk i trettio punkter med åtta fokusområden. Tanken är att möta hälsoutmaningar och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Strategin kan bilda ett underlag för nya politiska beslut.

En del handlar om att öka attraktiviteten för utländska företag att etablera sig i landet, andra delar handlar om hur forskningen kan effektiviseras genom till exempel mer delning av svenska hälsodata.

Regeringen vill se ett ökat samarbete mellan forskningens olika aktörer och hoppas se fler kliniska studier i Sverige. Man pekar också på utvecklingen av en mer individanpassad vård med ny teknik, så kallad ”precisionsvård”.

Ulf Janzon. Foto: Ola Hedin

Ulf Janzon från Sveriges Farmaceuter tycker strategin lyfter fram många viktiga punkter, som behovet av mer nationell samordning, samverkan mellan olika aktörer och möjligheter till samverkan på nordisk nivå.
­- Ett annat område är hälsodata som är en förutsättning för en fungerande uppföljning, för morgondagens forskning och för precisionsmedicin, säger han.

Ulf Janzon uppskattar också att man diskuterar kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande – som kompetensutveckling.
–  Det är ett eftersatt område som verkligen behöver prioriteras, säger han.

Bakom strategin finns ett gemensamt arbete mellan regering, akademi, näringsliv och sjukvård. Dokumentet presenterades på torsdagen av näringsminister Ibrahim Baylan, socialminister Lena Hallengren och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

– Den globala konkurrensen hårdnar. Life science-industrin är en av våra viktiga basnäringar som vi behöver värna om. Vi måste säkerställa att svenska företag får de förutsättningar som krävs för att kunna växa och ta plats på den internationella marknaden, samtidigt som vi vill vara ett förstahandsval för den globala industrins investeringar, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) i ett uttalande.

Arbetet med strategin har letts av Jenni Nordborg, ansvarig för Life science-kontoret på Näringsdepartementet och samordnare för samverkansprogrammet Life science.

– Nästa steg blir avgörande, att omsätta alla goda idéer och tankar i praktisk handling, säger Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Åtta fokusområden i Life science-strategin:

  1. Strukturer för samverkan
  2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
  3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
  4. Integrering av forskning och innovation i vården
  5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
  6. Forskning och infrastruktur
  7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
  8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Läs hela strategin här.

Mest läst